Debat een schone wereld, 10 april

Een schone wereldEen schone wereld?


In 2000 ondertekenden alle VN-lidstaten de zogenaamde millenniumdoelen. Het streven is om in 2015 een schone, veilige en eerlijke wereld te realiseren. Inmiddels is het 2008. Welke resultaten zijn er tot nu toe geboekt? Op donderdag 10 april houdt het Studium Generale van de Universiteit Twente het zevende millenniumdoel – een schone wereld –tegen het licht.


Het zevende millennium doel – “to ensure environmental sustainability” - is er specifiek op gericht om de aarde schoon en leefbaar te maken. Dat betekent onder andere dat er voor iedere aardbewoner schoon drinkwater moet zijn. Daarnaast is de opwarming van de aarde een punt van zorg, vooral omdat de gevolgen zich hiervan het eerst in de arme gebieden manifesteren. Reden te over dus om ferme doelen te stellen en tot actie over te gaan. Maar hoe doe je dat in een mondiale context? En wat is er in acht jaar allemaal bereikt? Op donderdag 10 april gaat het Studium Generale in gesprek met drie bijzondere gasten die ieder - op eigen wijze - zeer betrokken zijn bij dit vraagstuk.


Dr. Kamal Rijal is beleidsadviseur bij de Verenigde Naties in New York en staat stil bij de rol van de V.N. Dr. Margaret Skutsch, verbonden aan de UT, doet onderzoek naar klimaatverandering en ontbossing. Prof. dr. Henk Zijm, rector magnificus van de UT, zal ingaan op de vraag hoe de UT kan bijdragen aan een schone wereld. De gespreksleiding is in handen van Peter Timmerman. Let op: dit programma is geheel in het Engels!


Dit programma is een coproductie van het Studium Generale en de International Course on Rural Energy Planning (ICREP) die op 10 april haar 25ste verjaardag viert.


Discussie over het zevende millenniumdoel op donderdag 10 april, 19.30 – 21.00 uur. Vrijhof/Amphitheater. Toegang gratis. Aanmelden niet nodig.