Geheime codes: 4 en 11 mrtGeheime codes - maken en kraken

Bij elektronisch stemmen, telebankieren, maar ook bij het op afstand besturen van krachtcentrales worden gegevens verstuurd die gevoelig zijn voor misbruik. Deze cyclus over cryptografie zoomt in op geschiedenis en toekomst van geheime codes. Julius Caesar paste al geheimschrift toe en tijdens WO II verzond de Wehrmacht boodschappen met de ‘Enigma’-codeermachine. Al deze codes zijn inmiddels gekraakt. Helpen principes uit de quantummechanica bij het maken van een ècht onkraakbare code?


dinsdag 4 maart

Van geheimschrift tot cryptosysteem

prof. dr. ir. Henk van Tilborg is hoogleraar aan de faculteit Wiskunde en Informatica van de Technische Universiteit Eindhoven.

dinsdag 11 maart

De beloftes van quantumcryptografie

Om ‘geheime’ boodschappen veilig te kunnen versturen wordt veelvuldig gebruik gemaakt van cryptografische technieken. Het verlangen om boodschappen veilig te versturen is al ruim 2000 jaren oud. Natuurlijk is in de loop der tijd de techniek een stuk geavanceerder geworden, maar de basisprincipes zijn niet wezenlijk veranderd. Met de introductie van de kwantumcryptografie komt daar verandering in. Met deze vorm van cryptografie is het voor het eerst mogelijk om een volledig betrouwbare sleutel te maken, die uitsluitend bekend is aan verzender en ontvanger. De principes die deze nieuwe manier van cryptografie mogelijk maken zijn ontleend aan de kwantummechanica; in het bijzonder aan het zogenaamde ‘no-cloning’-theorema.


Dr. Michel de Dood zal in zijn lezing uitleggen wat dit theorema precies inhoudt en aan de hand daarvan uitleggen hoe een volledig veilige coderingsleutel gemaakt kan worden. Aan het ‘no-cloning’ theorema kleeft wel een nadeel: versterking van het kwantumsignaal is niet mogelijk. Dat betekent dat de kwantumsignalen over een afstand van circa 100 kilometer verstuurd kunnen worden. Met een zogenaamde ‘quantum-repeater’ zijn echter grotere afstanden haalbaar. Deze lezing gaat ook in op de werking van zo’n ‘repeater’ en staat daarbij stil bij het fenomeen ‘kwantum teleportatie’.


Dr. Michiel de Dood is assistant professor aan de Universiteit Leiden en maakt deel uit van de Solid State Quantum Information Processing-groep in Delft en Leiden.Vrijhof/Amphitheater, 19.30-21.00 uur. Aanmelden vooraf is niet mogelijk.