Leren afleren, 18 mrtLeren afleren
LezingBijna tot op ons sterfbed moeten we bereid zijn ons bij te scholen. Het lijkt wel of we leven om te leren, in plaats van leren om te leven. ‘Ben je in staat niets te weten?’ luidt de grote uitdaging van de Dao De Jing. De taoïstische wijze wordt beschreven als iemand die alles heeft afgeleerd en die, door langdurig ‘zitten en vergeten’ is teruggekeerd tot het ‘ongehouwen blok’ van de oorspronkelijke natuur. Kunnen wij daar iets mee aanvangen?


Prof. dr. Patricia de Martelaere is hoogleraar filosofie aan de Katholieke Universiteit Leuven, waar zij Wijsgerige Antropologie, Taalfilosofie en Chinese filosofie (Taoïsme) doceert. Haar belangrijkste publicaties in boekvorm zijn: Een verlangen naar ontroostbaarheid (1993), Verrassingen (1997), Wereldvreemdheid (2000), en Taoïsme, de weg om niet te volgen (2006).

Dinsdag 18 maart. Vrijhof/Amphitheater, 19.30-21.00 uur.

Aanmelden vooraf is niet mogelijk