Scientology en andere sektes / 4 dec

Scientology en andere sektesScientology, Jehova’s, Falun Gong, Einde-der-Tijden-genootschappen. Sektes zijn voor gewone mensen altijd een beetje griezelig en vooral ondoorgrondelijk. Ook overheden zijn soms benauwd en houden sektes nauwlettend in de gaten. Deze lezing werpt licht op het raadsel van de sekte. Wat bezielt mensen om zich collectief van de wereld af te zonderen en zich volledig te storten op één goeroe of idee? Hoe denken deze mensen; denken ze überhaupt nog wel? Hoe word je lid van een sekte? En hoe gemakkelijk kun je je lidmaatschap opzeggen, als het toch niet helemaal jouw ding blijkt? Waarom staat Scientology bekend als sekte en F.C. Twente bijvoorbeeld niet, terwijl die mensen zich toch ook merkwaardig en collectief gedragen?


Dr. Durk Hak is godsdienstsocioloog en –antropoloog. Hij doceert sociologie aan de Hogeschool voor Pedagogisch en Sociaal-Agogisch Onderwijs te Groningen. Daarnaast is hij redacteur van het tijdschrift Religie & Samenleving.


Donderdag 4 december, 16.00-17.30 uur. Vrijhof/Agora. Aanmelden vooraf is niet mogelijk.