De burger en de politiek 29/1 en 5/2


De burger en de politiek: tussen populisme en distantie
De Nederlandse kiezers zeggen de laatste tijd vaak nee. Dit burgerlijk negativisme is een vorm van ‘antipolitiek’, die de betekenis van de staat kan ondermijnen. Daarin meegaan betekent bezwijken voor het populisme. Dat is de ene visie. De andere visie zegt dat de burgers terecht ontevreden zijn over het doorzeurende democratische tekort van het gevestigde politieke bestel. Beide visies worden in deze cyclus uitgewerkt. Aan de burger is daarna het oordeel.


dinsdag 29 januari

De uitdaging van het populisme

Dr. Dick Pels was hoogleraar sociologie en is nu freelance publicist. Hij is o.a. auteur van De geest van Pim (2003), Een zwak voor Nederland (2005) en De economie van de eer (2007). Hij is voorzitter van de linksliberale denktank Waterland.


dinsdag 5 februari

Een politiek van distantie

Prof. dr. Frank Ankersmit is hoogleraar intellectuele en theoretische geschiedenis aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij schreef spraakmakende geschiedfilosofische werken, waaronder De sublieme historische ervaring (2005), maar is ook actief op het terrein van de esthetica en de politieke filosofie. Hij is een van de auteurs van het Liberaal Manifest.


Vrijhof/Amphitheater, 19.30-21.00 uur. Aanmelden vooraf is niet mogelijk.