Goed en kwaad in de Middeleeuwen 15, 22 jan


Denken over goed en kwaad in de MiddeleeuwenIn de late Middeleeuwen bereikte het morele denken een hoge graad van verfijning. Filosofen, onder wie Buridanus (overleden in 1358), en theologen, zoals Duns Scotus (overleden in 1308), schreven uitvoerige verhandelingen over goed en kwaad. Tegelijkertijd was de moraal een aandachtspunt van predikers, biechtvaders en volksopvoeders, die tot taak hadden de lekenbevolking op het rechte pad te brengen en te houden. Hoe verhield de geleerde theorie zich tot de pragmatische aanpak van deze zielzorgers? In deze cyclus wordt niet alleen aandacht besteed aan een tweetal scherpzinnige denkers, maar ook aan de aloude spanning tussen leer en leven.


dinsdag 15 januari

Deugd en zonde in de Middeleeuwen: geleerden en zielzorgers over de moraal

Dr. István P. Bejczy leidde tot 2007 het NWO-pionierproject ‘A Genealogy of Morals: The Cardinal Virtues in the Middle Ages’ aan de Radboud Universiteit Nijmegen.

dinsdag 22 januari

Wil ik goed zijn of niet? Het morele denken van Duns Scotus en Buridanus

Prof. dr. Bert (E.P.) Bos is universitair hoofddocent voor antieke en middeleeuwse wijsbegeerte en bijzonder hoogleraar voor middeleeuwse logica en semantiek aan de Universiteit van Leiden.

Vrijhof/Amphitheater, 19.30-21.00 uur. Aanmelden vooraf is niet mogelijk.