Denken over macht: Michel Foucault / 28 okt

Denken over macht:

Michel FoucaultMichel Foucault (1926-1984) was een van de meest populaire filosofen in de jaren zeventig en tachtig van de vorige eeuw. En ook nu nog inspireert hij velen. Waarom eigenlijk? Zijn het zijn boeken over waanzin en ziekte, gevangenis en seks? Is het zijn voor een academicus opmerkelijk spannende leven en politiek activisme? Is het zijn stijl van filosoferen? Is het zijn vermogen alles beheersende macht te combineren met een uitweg van levenskunst? Op deze en andere vragen gaat deze cyclus in.


dinsdag 28 oktober – De vroege Foucault: macht en disciplinering

Dr. Henk Oosterling studeerde filosofie met als bijvakken linguïstiek en Japans. Hij verbleef enige tijd in Japan om zich in het Japans zwaardvechten te bekwamen. Hij is universitair hoofddocent aan de Faculteit der Wijsbegeerte van de Erasmus Universiteit te Rotterdam. Over Foucault publiceerde hij twee boeken.


dinsdag 4 november – De late Foucault: vrijheid als zorg voor jezelf

Dr. Mark Coeckelbergh is verbonden aan de afdeling Wijsbegeerte van de Universiteit Twente. Hij is auteur van het bekroonde boek Imagination and Principles (2007). Deze lezing sluit aan bij de titel van zijn boek Liberation and Passion (2002).


Vrijhof/Amphitheater, 19.30-21.00 uur. Aanmelden vooraf is niet mogelijk.