20 & 27 mrt - Toekomst in beeld

De toekomst in beeld:

van Metropolis tot Mad Max
Apparaten, machines en technieken veroverden in de twintigste eeuw alle domeinen van het leven. Hun snelle ontwikkeling riep op tot het verkennen van de toekomst. Hoe zou de wereld er over zoveel jaar uitzien? Op het witte doek verschenen futuristische visies van een ideale wereld– of juist van een technologische Apocalyps. Aan de hand van filmfragmenten uit het verleden wordt een ‘geschiedenis van de toekomst’ getoond. Het zal blijken dat deze beelden eigenlijk veel meer zeggen over de tijd waarin ze gemaakt zijn dan over de toekomst zelf. Deze cyclus staat ook stil bij de vraag hoe wij tegenwoordig de toekomst zien. Welke verwachtingen en angsten leven er ten aanzien van wetenschap en techniek? Ook hier zullen filmfragmenten de weg wijzen.

Dinsdag 20 maart - De geschiedenis van de toekomst ­

Dr. ir. Fokko Jan Dijksterhuis is als wetenschapshistoricus verbonden aan de Universiteit Twente. Hij doceert onder meer het vak met dezelfde titel.


Dinsdag 27 maart - Nog geavanceerder: de mens voorbij?

Dr. ir. Peter-Paul Verbeek is als techniekfilosoof verbonden aan de Universiteit Twente. Zijn interesse gaat onder meer uit naar de futuristische stroming die 'transhumanisme' wordt genoemd.


Vrijhof/Amphitheater, 19.30-21.00 uur. Aanmelden vooraf is niet mogelijk.