22 feb - John van Neumann
John von Neumann (1903-1957)


Afbeelding NeumannSlimmer dan Einstein? Ja, het is mogelijk. Zijn IQ wordt inderdaad hoger ingeschat. De wiskundige John von Neumann beschikte over een ongekende geestkracht. Als wiskundig omnivoor verslond hij speltheorie, grondslagen van de wiskunde en mathematische fysica. Hij bedacht het zogenaamde ‘stored program’, de basis van onze moderne computer. Ook trad hij op als ‘problemsolver’ in de industrie. 's Ochtends erheen, wat praten en rondkijken - en 's avonds op weg naar huis bedacht hij de oplossing voor problemen waar men vaak al jaren tegen aanliep. Een genie dus. Deze lezing behandelt zijn levensloop, uitvindingen en invloed.


Dr. Gerard Alberts, is als historicus verbonden aan het Instituut voor Informatica van de Universiteit van Amsterdam. Aan de Radboud Universiteit is hij coördinator Wetenschap & Samenleving.Alberts promoveerde op de geschiedenis van de wiskunde.


Donderdag 22 februari, 16.00- 17.00 uur. Vrijhof/Amphitheater.

Aanmelden vooraf is niet mogelijk.