16 -23 apr - 7 mei - . Filosoren voor beginnersFilosoferen voor beginners
Aristoteles, Kant, Wittgenstein - zij filosofeerden een heel eind weg. Iets van hen zit in ieder mens: het vermogen tot zelfstandig nadenken over fundamentele vraagstukken. Nooit gehoord van deze drie? Des te beter, want deze cursus is bedoeld voor mensen die weinig tot niets van filosofie afweten. Uitgangspunt voor deze cursus is dat filosoferen een werkwoord is. En dat wordt letterlijk opgevat. Aan hand van een aantal wijsgerige methoden worden individueel en in groepen diverse vraagstukken filosofisch aangepakt.


De cursus wordt gegeven door prof. dr. Henk Procee, filosoof en verbonden aan het Studium Generale.


Maandag 16, 23 april en 7 mei. Aanvang 19.30 uur. Logica.


Vanwege de opzet is slechts een beperkt aantal deelnemers mogelijk. Het is daarom nodig zich tijdig aan te melden bij het bureau Studium Generale, tel. 053-4893321. Of per e-mail: sg.info@gw.utwente.nl. Inschrijving kan tot uiterlijk 11 april plaatsvinden. Studenten krijgen voorrang. De kosten bedragen € 5 voor studenten. Anderen betalen € 10.