8 mei - Piet Hein Donner LEZING GAAT DOOR!
Piet Hein Donner: dilemma's van een christenpoliticus
Overtuigd christen zijn in een geseculariseerde politieke wereld lijkt een recept voor dilemma's. Hoe zich te verhouden tot een overheid die levensbeschouwelijk neutraal moet zijn? Hoe tot antireligieuze sentimenten? Hoe samen te werken met partijen die geheel andere uitgangspunten hebben? Spanningen en tegenspraken alom dus. Op deze en andere dilemma's, opgesteld door leden van de vier christelijke studentenverenigingen, gaat politicus mr Piet Hein Donner in.


Mr J.P.H. Donner is voormalig minister van Justitie, tegenwoordig minister van Sociale Zaken, en overtuigd christen.


Dinsdag 8 mei, 19.30 - 21.00 uur. Vrijhof/Agora. Aanmelden vooraf is niet mogelijk.


Dit programma is een samenwerking tussen de vier christelijke studentenverenigingen (RSK, Agapé, VGST en Alpha) en het Studium Generale.P.S.: De heer Donner komt! Dus de lezing gaat in ieder geval door.