Het brein/ 11, 18 en 25 september

Het breinEen uiterst merkwaardig orgaan, dat brein van ons. Miljarden neuronen en axonen doen er het werk om ons te laten voelen, waarnemen, denken en handelen. Hoe het brein dat allemaal voor elkaar krijgt is nog steeds een fascinerend domein van onderzoek. Want, zo luidt een bekend gezegde, als onze hersenen zo eenvoudig waren dat we ze konden begrijpen, dan waren ze te eenvoudig om zelfs maar te kunnen begrijpen. Daarom in deze cyclus een overzicht van het huidige hersenonderzoek, een vergelijking tussen kunstmatige en ‘echte’ intelligentie en een inzoomen op hoe de hersenen taal verwerken.


dinsdag 11 september

De dynamische hersenen: neurobiologie van leren en geheugen

Prof. dr. Willem Hendrik Gispen is rector magnificus van de Universiteit Utrecht. Daarvoor was hij onder meer wetenschappelijk directeur van het Rudolf Magnus Instituut voor Neurowetenschappen. Voor zijn wetenschappelijke werk op het terrein van de neurobiologie ontving hij diverse eredoctoraten.


dinsdag 18 september

Artificiële en ‘echte’ intelligentie

Prof. dr. H. Jaap van den Herik promoveerde op een proefschrift over computerschaak en artificiële intelligentie; twee liefdes die hij als hoogleraar informatica aan de Universiteit Maastricht wetenschappelijk onderhoudt. Daarnaast is hij voor een dag in de week bijzonder hoogleraar in Leiden bij Rechten en Informatica.


dinsdag 25 september

Brein en taal: wat kunnen hersengolven ons vertellen?

Dr. Jos van Berkum, is als cognitief psycholoog verbonden aan het Max Planck Institute for Psycholinguistics en aan het F.C. Donders Centre for Cognitive Neuroimaging, beide in Nijmegen.


11, 18, 25 september Vrijhof/Amphitheater, 19.30-21.00 uur. Aanmelden vooraf is niet mogelijk.