Projecten

Projectplan professionalisering functioneel beheer

Het project “professionalisering van functioneel beheer binnen de UT” beoogt het neerzetten van de discipline, of: het vak, van functioneel beheer in de UT-organisatie. Het betreft het beheer van UT-brede applicaties of: instellingssystemen waarbij wordt gekeken naar de niet-technische kant van het beheer, dus meer aan de kant van de houder en gebruiker dan de kant van de beheerder. Dit project loopt van begin 2011 tot zomer 2012.