Uniek coachingstraject voor functioneel beheerders

Veel functioneel beheerders willen zichzelf blijven ontwikkelen in hun vak. Maar omdat het vak erg breed georiënteerd is (van gebruikersondersteuning tot specificeren en van toetsen en testen tot beheer bedrijfsinformatie) is het lastig om een keuze te maken uit het trainingsaanbod. Wordt het dan ITIL en BiSL of specifieke trainingen als requirements engineering? En vaak gaat het bij deze trainingen om het ontwikkelen van harde kennis, niet zozeer de softskills van de functioneel beheerder. Terwijl met name goede ontwikkelde communicatieve vaardigheden, een flinke dosis organisatiesensitiviteit en een zuiver empatisch vermogen belangrijke eigenschappen zijn voor een functioneel beheerder. Daarom heeft Functioneel-Beheerder.com een nieuw coachingstraject samengesteld specifiek voor functioneel beheerders. De doelstelling van dit traject is het middels informatiesessies, groepsgesprekken en zelf gekozen coachingsmomenten te komen tot een professionalisering van functioneel beheer in de organisatie in het algemeen en het verder ontwikkelen van de hard- en softskills van de functioneel beheerders zelf in het bijzonder.functioneel-beheer-coaching-small.jpg

De opzet

Het coachingstraject is opgebouwd uit 12 sessies van minimaal 2 tot maximaal 3 uur per sessie per groep. De groepen bestaan ieder uit maximaal 5 functioneel beheerders. De sessies kennen de volgende onderwerpen:

1.Introductie, kennismaking, persoonlijke doelstellingen formuleren

2.Wat is de theorie van functioneel beheer en hoe verhoudt zich dat tot jullie praktijk?

3.Wat zijn de taken bevoegdheden en verantwoordelijkheden? Wie zijn je stakeholders?

4.Hoe communiceer je met de diverse stakeholders?

5.Hoe ga je om met positionering, mandaat en eigenaarschap?

6.Hoe ga je om met specificeren, impactbepaling en prioriteren?

7.Hoe kom je van reactief naar proactief functioneel beheer?

8.Hoe beweeg je van operationeel naar tactisch en strategisch niveau?

9.Waar ligt jouw toekomst in functioneel beheer (specialisatie?)

10.Hoe verkoop je functioneel beheer aan de organisatie?

11.Hoe meet je het succes van functioneel beheer?

12.Eindevaluatie

Naast de sessies zijn er tijdens de coachingsperiode specifieke coachingsmomenten voor de functioneel beheerders waarbij er telefonische ondersteuning wordt geboden. Ook vragen kunnen te allen tijde via e-mail worden gesteld aan de coach. Deze worden dan binnen een werkdag beantwoord. De deelnemers krijgen na elke sessie huiswerk mee: Dit kan zijn het lezen van artikelen, boeken of whitepapers, het voorbereiden van gesprekken, et cetera. De tijdsbelasting voor de functioneel beheerder zal per sessie ongeveer 4 tot 6 uur bedragen.

Kosten en doorlooptijd

De kosten voor dit volledige traject bedragen per groep van maximaal 5 functioneel beheerders 4900 euro. Bij meerdere groepen binnen dezelfde organisatie geldt er een staffelkorting.

Wij adviseren om voor dit traject een jaar doorlooptijd uit te trekken. Dan zit er voldoende tijd tussen de sessies voor het huiswerk en kunnen de deelnemers de besproken zaken in voldoende mate in de praktijk toepassen.

Meer weten?

Wilt u meer weten over dit coachingstraject? Vul dan het onderstaande formulier in en we nemen binnen twee werkdagen contact met u op.


Opleidingen functioneel beheer en informatiemanagement

Training Scrum Product Owner voor Functioneel Beheerders


De Scrum Product Owner training voor Functioneel Beheerders is er specifiek op gericht functioneel beheerders in staat te stellen maximale productwaarde te creëren met behulp van Agile Scrum. In organisaties is Agile Scrum vaak de manier van organiseren bij het (laten) ontwikkelen van software. Dit is een zeer waardevolle verandering in de manier van samenwerken tussen de Product Owner, het Development team en alle stakeholders. Het is een verandering die bovendien zichtbaar maakt hoe belangrijk teamwork is bij productontwikkeling. De kracht van Scrum schuilt in de kennis van uw rol en de toepassing hiervan in de praktijk. Daarom is er in deze training een unieke combinatie gemaakt tussen theorie en praktijk, tussen leren en ervaren, dit alles gebaseerd op de bestaande kennis, kunde en softskills van de functioneel beheerders.scrum.jpg

De Functioneel Beheerder als Product Owner

De rol van de functioneel beheerder ligt vaak dicht aan tegen die van Scrum Product Owner. Kijk alleen maar eens naar onderstaande tabel waarin activiteiten van de Product Owner zijn gematcht met een aantal BiSL processen:

Product Owner

BISL proces

Het specificeren van de User stories

Specificeren

Impact analyse

Wijzigingenbeheer

Backlog prioriteren & DoD testen

Wijzigingenbeheer en Toetsen en Testen

Planning

Planning & Control

Acceptatietesten

Toetsen en Testen

Implementatie

Transitie

Wij zijn er dan ook van overtuigd dat de Functioneel Beheerder in veel gevallen een ideale Product Owner kan en zal zijn. Focus van de training is niet alleen de Scrum terminologie en werkwijze, er is zeker ook veel aandacht voor de softskills die nodig zijn voor:

Het optreden als een deskundige Product Owner tijdens de Scrum events

Stakeholder management

Agile requirements en het schrijven van nuttige Product Backlog items

Het managen van de Product Backlog

Op het rugbyveld

Deze training wordt gehouden op en rond een rugbyveld. De deelnemers stappen letterlijk de Scrum wereld in en ervaren wat het betekent om onderdeel te zijn van een Scrum team. Op het veld worden de rollen en events gebruikt die onderdeel zijn van Scrum. Men leert wat er nodig is om als Scrum team een doel te stellen en te behalen. Samenwerking, commitment en zelfsturing zijn de kernwaarden. Ga de uitdaging aan en groei als Scrum professional.

Certificering

Deelnemers kunnen na afloop van deze training het online PSPO I assessment afleggen (in het Engels) bij scrum.org. Bij een score van ten minste 85% verkrijgen zij het bijbehorende certificaat van Professional Scrum Product Owner. De Scrum Product Owner training wordt in het Nederlands aangeboden.

Groepsgrootte, duur, locatie en kosten

De training wordt gegeven in kleine groepen van 5- 10 deelnemers en duurt twee dagen. De training vindt plaats bij een rugbyclub bij u in de buurt, maar kan ook incompany gegeven worden. In overleg kan er altijd gekeken worden naar een alternatieve locatie. De kosten voor deze training bedragen € 1.099,- per persoon (excl. examen).

De eerstvolgende training vindt plaats op 21 en 22 juni 2017 in Driebergen.

Deze training wordt gegeven en is ontwikkeld samen met Scrumit.


Interesse in deze training?

Wilt u meer informatie of de cursusdata ontvangen? Vul onderstaand formulier in en we nemen binnen twee werkdagen contact met u op.