Beleidsterreinen

Student & Campus

Het cluster Student & Campus richt zich op alle student- en campus- gerelateerde onderwerpen, niet zijnde onderwijs, onderzoek of valorisatie.

De studentzaken hebben vooral betrekking op het verenigingsleven, sport en cultuur. En de belangrijkste onderwerpen m.b.t de campus zijn het beleid op huisvestingszaken (studentenhuisvesting en huisvestingsvraagstukken vanuit de faculteiten en diensten), de inzet van de Campus als inspirerende leer-, werk- en leefomgeving en ruimtelijke ordeningsprojecten als de NOEK en het bestemmingsplan.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: