vlaggen UT Het EU-office van de Universiteit Twente ondersteunt onderzoekers in hun subsidieaanvragen. Deze ondersteuning bestaat uit strategisch advies (hoe bereid ik me voor, welke netwerken zijn relevant, lobby), vinden van de juiste calls, ondersteuning in het schrijfproces en de administratie van het voorstel en begeleiding van de contractonderhandelingen van goedgekeurde projecten. Meer informatie over onze diensten en over de programma's die wij ondersteunen zijn te vinden op onze website (intranet) meer informatie betreft contactpersonen zie wie doet wat.