Aan de Universiteit Twente is het een gebruik dat nieuwe hoogleraren middels een intreerede, de academische gemeenschap informeren over de aard van het vakgebied en over hun voorgenomen activiteiten rondom het betreffende vakgebied. De oratie wordt ook als publicatie gepubliceerd. Hoewel de publicatie de tekst van de oratie bevat, kan het boekwerk uitgebreider en wetenschappelijker van aard zijn.

De door het College van Bestuur benoemde hoogleraar zal door de medewerker van het bureau Plechtigheden en Ontvangsten van de dienst Algemene Zaken, die verantwoordelijk is voor de organisatie van academische plechtigheden, worden benaderd om een datum, waarop de oratie zou kunnen plaatsvinden af te spreken. In principe vinden de oraties plaats in gebouw de Waaier. De rector magnificus zit deze zitting voor. Bij verhindering van de rector magnificus zal de decaan van de betreffende faculteit als vervangend voorzitter fungeren. 

In opdracht van het College van Bestuur verzorgt het bureau Plechtigheden en Ontvangsten de organisatie van de oraties aan de Universiteit Twente. Het bureau zorgt daarbij niet alleen dat de plechtigheid vlekkeloos verloopt, maar begeleidt ook het traject eromheen, zoals uitnodigingen, drukwerk, catering en fotografie. Kortom: alles wat er bij komt kijken om van het evenement een succes te maken. Kijk voor meer informatie op de website van het bureau Plechtigheden en Ontvangsten.