Zie HOME | Producten & diensten

Tips voor opdrachten literatuuronderzoek

  • Voorkennis checken: voordat je een opdracht hebt geformuleerd, check bij de informatiespecialist wat de voorkennis van de studenten is en of zij eventueel nog extra onderwijs nodig hebben.
  • Beschikbaarheid materiaal
  • Papier: vermijd dat studenten in de bibliotheek allemaal op zoek gaan naar hetzelfde materiaal. Indien deze materialen essentieel zijn voor jouw opdracht, overleg dan met de informatiespecialist of het materiaal alleen ter inzage in de bibliotheek beschikbaar kan worden gesteld.Digitaal: studenten hebben toegang tot dezelfde materialen als medewerkers. En net als medewerkers kunnen zij thuis of op een stageplek een VPN installeren om ook daar toegang te krijgen tot de digitale bibliotheek.  
  • Beschikbaarheid informatie checken: als je zelf onderwerpen voordraagt voor een literatuuronderzoek, stel dan van te voren vast of studenten voldoende informatie over dit onderwerp kunnen vinden, en of dit materiaalvoor hen toegankelijk is. Mocht je hierbij tekorten constateren, dan kun je contact opnemen met je informatiespecialist om te zien of materiaal kan worden (bij)besteld.
  • Onderzoeksvraag checken: als studenten zelf een onderzoeksvraag mogen bedenken, controleer dan van te voren deze vragen op hun haalbaarheid voor een literatuuronderzoek.
  •  Duidelijke opdracht: wees helder over de materialen die studenten mogen gebruiken voor een referentielijst (wetenschappelijke artikelen, artikelen uit vakbladen, ander niet wetenschappelijke materiaal)
  •  Wees concreet over de eisen die je stelt aan de referentielijst voor een paper.