Zie HOME | Producten & diensten

Personeelshandboek

Het personeelshandboek bevat alle regelingen, gedragscodes en arbeidsvoorwaarden voor medewerkers en is beschikbaar via www.utwente.nl/personeelshandboek.