Zie HOME | Producten & diensten

Geautomatiseerde opname digital born archief

Omschrijving

In de huidige tijd werken we zo goed als digitaal. Er zijn diverse systemen bij de UT in gebruik waarin allerlei documenten en gegevens zijn opgeslagen. Een deel daarvan moet voor langere tijd of zelfs permanent bewaard worden.

Niet elk systeem is geschikt voor het permanent bewaren van informatie en/of documentatie. Als in jouw systeem ook lang of permanent te bewaren informatie opgeslagen wordt, dan is het zinvol om na te gaan of een koppeling met JOIN tot de mogelijkheden behoort.

JOIN is een gecertificeerd digitaal archiefsysteem waarin in principe via een koppeling informatie en documentatie automatisch gearchiveerd kan worden. Inmiddels kent JOIN diverse koppelingen met dergelijke systemen. Dat scheelt extra handelingen en is meteen een kwaliteitsslag.

Kwaliteitskader

De realisatie van een koppeling kost voorbereidingstijd en inzet van ICT-projectleiders. Zij werken volgens de principes van Prince2 en bijhorende documentatie, en is afgestemd op de IT architectuur zoals die vastgesteld is voor de universiteit.

Archive onderzoekt graag de mogelijkheden of een koppeling wenselijk is. Het daadwerkelijk realiseren van de koppeling vraagt inzet van andere LISA-disciplines en moet worden ingepland op basis van beschikbaarheid.

Contact

Neem voor het gebruik van deze dienst contact op met Steven Schulenberg.

Voorwaarden

Na het intakegesprek met Archive is het mogelijk dat het inplannen van alle werkzaamheden voor het realiseren van de koppeling een langere doorlooptijd heeft. Ook vraagt het inzet van de functioneel beheerder van de te koppelen systemen.