Zie HOME | Producten & diensten

ICT, Domein- en Gastaccount

Een ICT-account geeft medewerkers, studenten, derden en gasten toegang tot ICT-diensten van de UT voor de periode dat een medewerker in dienst is, een student studeert of een externe die daarvoor in aanmerking komt.

De werkwijzen en automatisering hiervan zorgt ervoor dat het account tijdig aangemaakt, gewijzigd of beëindigd wordt, dit noemen we ook wel provisioning van ICT-accounts. Dit is afhankelijk van de juiste en tijdige invoer in het personeels- of studenteninformatiesysteem. Dat betekent dat HR en CES hierin leidend zijn. De procedures zijn samen met CES en HR ingericht.

KIJK HIER VOOR EEN OVERZICHT VAN ALLE ACCOUNTS. WAAR HEB JE WELK ACCOUNT VOOR NODIG.

Beschrijving

Iedere student of medewerker die bij de Universiteit Twente staat geregistreerd is automatisch in het bezit van een ICT-account. Het ICT-account is aangemaakt op basis van het medewerkers-/studentnummer. Het bestaat uit een gebruikersnaam (s<nummer>/m<nummer>) met bijbehorend wachtwoord. Het ICT-account geeft toegang tot:

 • my.utwente.nl (studenten- en medewerkersportal);
 • Blackboard;
 • Osiris;
 • UT-webapplicaties;
 • eduroam;
 • VPN-verbinding:
 • PC-zalen en UT-Werkplekken.

De provisioning van studentenaccounts is volledig geautomatiseerd vanuit het studenten informatiesysteem dat beheerd wordt door CES.

De provisioning van medewerkeraccounts is volledig geautomatiseerd vanuit het personeelsinformatiesysteem dat beheerd wordt door HR. Verlenging van medewerkersaccounts die uit dienst gaan wordt via de decentrale personeelsfunctionaris afgehandeld. In situaties waarbij voor een nieuwe medewerker een ICT-account (bijvoorbeeld voor e-mail) nodig is voordat hij/zij in dienst treedt, regelt de decentrale personeelsfunctionaris dit.

ICT account activeren

Het ICT-account moet eerst geactiveerd worden d.m.v. het instellen van een wachtwoord. Ga hiervoor via onze website naar de selfservice portal. Vul je login naam in en selecteer op het volgende scherm Forgot My Password en volg daarna de instructies op het scherm.

Domein account

Iedere medewerker en student van de UT krijgt ook een zogenaamd "Domein account". Dit account bestaat uit een gebruikersnaam, wachtwoord en een domein (AD) waarbinnen deze combinatie gebruikt kan worden.

Voor studenten is dit domein account gelijk aan het ICT account s<nummer> bijvoorbeeld s0123456. Voor medewerkers ziet het domein account er doorgaans uit als: <achternaam><voorletters> bijvoorbeeld MozartWA.

Het domeinaccount van medewerkers en studenten kan op een MS Windows computer, zoals de UT-werkplek, ook worden opgegeven als “<s,m><nummer>@utwente.nl”, bijvoorbeeld s0123456@utwente.nl. Voor medewerkers wordt het inloggen met <achternaam><voorletters> aangeraden, omdat je dan gebruik kunt maken van Zenworks voor het installeren van software op de werkplek.

Bij sommige diensten:

 • UT werkplek;
  E-mail voor medewerkers;
  Follow-Me printsysteem;
  Netwerkschijven;

wordt er gebruik gemaakt van het Domein- account (AD\gebruikersnaam).

Gastaccount

Derden en gasten (externen)

Soms hebben personen die geen medewerker of student zijn (derden of gasten) toegang nodig tot UT ICT-dienstverlening.

Aanvragen x-account derden en/of gasten

Indien een gast voor een langere periode toegang nodig heeft tot UT ICT-dienstverlening kan een UT-medewerker een x-account aanvragen via de LISA Selfservice Portal.

Toegang tot draadloos netwerk voor externen

Het is mogelijk om gasten toegang tot het draadloze netwerk te verlenen met Eduroam Visitor Access (max. 5 accounts). Hiermee hebben medewerkers de mogelijkheid om via Self Service een gastaccount aan te vragen voor eduroam. Op de Campus bestaat ook via een open Wifi netwerk (Enschede_stad_van_nu), hiervoor is geen account nodig.

Bulk aanvragen

Er kunnen ook tijdelijke accounts in bulk worden aangevraagd via evenementen ondersteuning in de LISA Selfservice Portal.

Wachtwoord wijzigen

Voor medewerkers

Het wachtwoord voor medewerkers moet via de LISA Selfservice Portal worden gewijzigd. Daarmee kan hetzelfde wachtwoord voor alle standaard UT diensten worden gebruikt.

Het wachtwoord van een UT-werkplek kan niet gewijzigd worden via (“Ctrl-Alt-Del”) of via Outlook Web Access (“xs.utwente.nl”).

Wanneer je je wachtwoord niet meer weet, dan kun je deze zelf wijzigen via https://utpm.utwente.nl. Dit is alleen mogelijk als je een privé e-mail adres hebt geregistreerd voordat je het wachtwoord vergeten bent, omdat er dan een e-mail naar je privé e-mailadres wordt gestuurd. Dit kun je controleren en eventueel aanpassen via https://webapps.utwente.nl/adreswijziging.

Voor studenten

Het wachtwoord voor studenten moet via de LISA Selfservice Portal worden gewijzigd. Daarmee kan hetzelfde wachtwoord voor alle standaard UT diensten worden gebruikt.

Wanneer je je wachtwoord niet meer weet, dan kun je deze zelf wijzigen via https://utpm.utwente.nl. Er wordt dan een e-mail naar je privé e-mailadres wordt gestuurd. Dit is het prive e-mail adres dat in Studielink is geregistreerd.

Klik hier voor meer informatie en tips over wachtwoord wijzigen.

Klik hier voor de FAQ over wachtwoord wijzigen voor medewerkers. 

Kosten

Aan het gebruik van deze accounts zijn voor de eindgebruiker geen kosten verbonden.

Levering

Een ICT-account is een dag nadat de student of medewerker in aanmerking komt voor het ICT-account aangemaakt.

Een x-account is maximaal 1 uur na het moment van registratie geactiveerd.

Ondersteuning

Voor ondersteuning gebruik je de handleidingen. Neem voor overige vragen en storingen contact op met de Servicedesk ICT.

Aanvullende informatie

Bij vertrek van een medewerker wordt het ICT-account na 30 dagen (OBP) of een jaar (WP) geblokkeerd. Op verzoek bij de (decentrale) HR functionaris kan hiervan alleen worden afgeweken als de decaan of dienst directeur hiermee instemt.

Studenten kunnen na beëindiging van hun inschrijving nog 1 maand beschikken over het ICT-account. ICT-accounts voor derden of gasten worden direct na de einddatum geblokkeerd.

Meer informatie:

Handleidingen

Zie ook

ICT wachtwoord wijzigen

Contact
Servicedesk ICT
Library, ICT Services and Archive

Uitsluitend te bereiken via de zijingang van Citadel aan het O&O-plein