Pro-U

Workshops

Workshops zijn korte nascholingsmodules van één dagdeel (circa drie uur), die plaatsvinden op locatie van de Universiteit Twente. Deze workshops zijn bedoeld om kennis te maken met een bepaald onderwerp en hier inspiratie op te doen voor de eigen lespraktijk. Workshops worden gegeven door medewerkers of partners van de Universiteit Twente. 

Voor wie?

De workshops zijn voor docenten die zich willen laten inspireren in een bepaald onderwerp. Enkele workshops zijn specifiek gericht op één doelgroep (po, vo en/of ho of vakspecifiek), maar toegankelijk voor alle docenten met interesse in het onderwerp. In sommige gevallen is enige voorkennis gewenst.

Aanbod

Het workshopaanbod voor schooljaar 2018-2019 bestaat uit 12 workshops, ingedeeld in drie thema’s: 

In het voorjaar van 2018 zullen een aantal workshops als pilot worden aangeboden. Dit zijn: 

Workshop Differentiatie

DIFFERENTIËREN: WORD EEN EXPERT!

Verschillen tussen leerlingen in de klas worden steeds groter, en dit vereist steeds meer kennis en vaardigheden van de leerkracht. Met het indelen van je leerlingen in verschillende instructiegroepen ben je er nog niet, dus wat is er nog meer nodig?  

Tijdens deze workshop krijgen de deelnemende docenten de unieke mogelijkheid een kijkje te nemen in de praktijk van een expertleerkracht op het gebied van differentiëren bij rekenen. Ze worden daarbij uitgedaagd de koppeling te maken met hun eigen denken en handelen in de onderwijspraktijk.  

Ben jij gedreven om jouw onderwijs nóg beter af te stemmen op verschillen in je klas? Wil jij ook een echte differentiatie-expert worden? Meld je dan nu aan! 

LEERDOELEN

Na deze workshop:

 • Ben je in staat om uit te uitleggen wat differentiëren omvat;
 • Kun je benoemen welke vaardigheden nodig zijn om goed te kunnen differentiëren;
 • Leer je bepalen hoe differentiëren vormgegeven kan worden in je eigen praktijk. 


VOORKENNIS

Enige ervaring met lesgeven in het basisonderwijs is gewenst. 

DOELGROEP

De workshops is bedoeld voor docenten met interesse in differentiëren en is in het bijzonder gericht op PO docenten (groep 3 t/m 8).

Deze workshop wordt verzorgd door het MATCH-project (www.matchproject.nl)

Workshop Scheikunde (Polymeren)

POLYMEREN: ACHTERGROND EN PRACTICA VOOR IN DE KLAS

In ons dagelijks leven spelen polymeren een steeds belangrijkere rol. In deze workshop verdiepen we ons in ‘gewone’ polymeren. De theoretische achtergronden, didactische aspecten en practica rond polymeren komen aan de orde.

De workshop is als volgt opgebouwd

 • Opfrissen van eigen kennis over polymeren.
 • Het examenprogramma: wat moeten leerlingen weten, en wat is verder zinvol.
 • Onderwijzen: hoe bieden we ‘polymeren’ op een motiverende manier aan, welke practica zijn geschikt, hoe helpen micro-meso-macro structuren om de eigenschappen beter te begrijpen en welke misconcepties bestaan.
 • Toetsing. Hoe kunnen we toetsen wat leerlingen over polymeren hebben geleerd. 

Kortom: wil je je eigen kennis over polymeren opfrissen, op de hoogte zijn van nieuwe ontwikkelingen en met collega’s didactische aspecten rond ‘polymeren in de klas’ bespreken? Meld je dan aan voor deze werkgroep! 

LEERDOELEN

Na deze workshop:

 • Kan je polymeren op een motiverende manier in de klas aanbieden.
 • Heb je geleerd om eenvoudige aansprekende experimenten in de klas uit te voeren.
 • Kan je met micro-meso-macro structuren eigenschapen verklaren.
 • Heb je meerdere manieren geleerd om de kennis en vaardigheden te toetsen gebruiken. 

VOORKENNIS

Een voltooide lerarenopleiding scheikunde is een voorwaarde.

DOELGROEP

De workshop is bedoeld voor VO docenten scheikunde.

Workshop Videofeedback coaching

REGISSEER JE LES MET VIDEOFEEDBACK COACHING!

In deze workshop ga je aan de slag met video coaching. Door docenten te coachen aan de hand van videobeelden krijgen docenten inzicht in hun eigen handelen en/ of het leren van leerlingen. Deze informatie kan vervolgens weer gebruikt worden om veranderingen in het gedrag te bewerkstelligen en de lespraktijk te verbeteren. In deze workshop maak je kennis met het onderzoek over video coaching, ga je in gesprek over de ethisch aspecten van het werken met video en ga je aan de slag met het coachen aan de hand van beelden.

Wil je meer te weten komen over de mogelijkheden van video coaching? Meld je dan nu aan! 

LEERDOELEN

Na deze workshop:

 • Kun je beschrijven wat er vanuit onderzoek bekend is over video coaching
 • Kun je benoemen welke ethische aspecten van belang zijn bij video coaching
 • Kun je de voor- en nadelen van videofeedback coaching benoemen
 • Heb je kennis gemaakt met het coachen aan de hand van beelden

DOELGROEP

De workshop is bedoeld voor docenten met begeleidingstaken, met name gericht op het PO en VO.

Workshop PWS-begeleiding

HET PROFIELWERKSTUK: EEN DUIDELIJK EIND

Hoe beoordeel je een profielwerkstuk eerlijk? Hangt dat af van de begeleider of kan een leerling erop vertrouwen dat het min of meer objectief becijferd wordt? Welke criteria zijn van belang bij de beoordeling? Hoe bereik je consensus binnen de school? In deze workshop bieden we een instrument waarmee je een antwoord krijgt op deze vragen.  

Het instrument geeft niet alleen duidelijkheid voor docenten, maar het helpt leerlingen ook zicht te krijgen op de eisen waaraan hun werkstuk moet voldoen. Een duidelijk eind helpt ook om goed te beginnen en niet te verdwalen op weg naar een succesvolle meesterproef.  

Kortom, wil je de kwaliteit van de profielwerkstukken op jouw school verbeteren? Meld je dan nu aan! 

LEERDOELEN

Na deze workshop:

 • Kun je criteria voor (de verschillende fasen van) het profielwerkstuk benoemen
 • Kun je een willekeurig profielwerkstuk zo objectief mogelijk beoordelen met behulp van een rubric  

DOELGROEP

De workshop is bedoeld voor (VO) docenten met interesse in het begeleiden van het profielwerkstuk.

Workshop Formatief toetsen

AAN DE SLAG MET FORMATIEF TOETSEN IN DE EIGEN LESPRAKTIJK 

Bij formatief toetsen gaat het om het gebruiken van informatie uit toetsen met als doel het verbeteren van de lespraktijk. Zowel docenten als leerlingen spelen hierin een rol. Bij toetsen kan het gaan om allerlei soorten toetsen, zoals presentaties, portfolio’s, observaties in de les, discussies en praktische opdrachten. Wil je hier meer over weten? En ben je benieuwd hoe je formatief toetsen kunt toepassen in je lessen? Meld je dan aan voor deze workshop.  

Tijdens deze workshop ga je aan de slag met verschillende technieken van formatief toetsen in de les, zoals peer-assessment en self-assessment. We behandelen eerst een stukje theorie over formatief toetsen. Daarna gebruik je een reflectietool om te onderzoeken in welke mate je formatief toetsen toepast in je eigen les. Op basis hiervan gaan we samen aan de slag met het verder ontwikkelen van je eigen formatieve toetspraktijk. Hierbij maken we gebruik van inspirerende video’s van toepassingen in de les. Je gaat naar huis met concrete voorbeelden van formatief toetsen die je direct in je eigen les kunt toepassen.  

LEERDOELEN

Na deze workshop heb je:

 • Inzicht in de doelen van toetsen: summatief en formatief
 • Inzicht in de begrippen rondom formatief toetsen, zoals het cyclisch proces van feed up-feedback-feed forward en de rollen daarbij (docent, leerling, medeleerling)
 • Kennis over je eigen toepassing van formatief toetsen in de praktijk door hierop te reflecteren
 • Kennis en vaardigheden rondom het vormgeven van je eigen lessen(series) waarin formatief toetsen wordt toegepast
 • Kennis en vaardigheden rondom de 5 strategieën van Assessment for Learning als een benadering van formatief toetsen. 

DOELGROEP

Deze workshop is bedoeld voor docenten met interesse in formatief toetsen. Dit kan zowel in het PO, VO, MBO als HO.

Kosten

Deelname aan een workshop kost € 95,- per persoon.
Deelname aan een pilot workshop (voorjaar 2018) kost € 85,- per persoon.

Planning

Workshops vinden plaats op de maandagmiddag van 15.00 – 18.00 uur, de bijeenkomst vindt plaats op de Universiteit Twente. In het voorjaar van 2018 staan de volgende workshops gepland:

 

Workshop

Doelgroep

Datum

Inschrijfdeadline

Differentiatie

Docenten PO

Ma 9 april 2018

Zo 1 april 2018

Formatief toetsen

Docenten PO, VO, MBO en HO

Ma 16 april 2018

Zo 1 april 2018

Scheikunde (polymeren)

Docenten VO (scheikunde)

Ma 23 april 2018

Zo 1 april 2018

PWS Begeleiding

VO docenten

Ma 23 april 2018

Zo 1 april 2018

Videofeedback coaching         

Docenten VO

Ma 28 mei 2018 

Di 1 mei 2018

Inschrijven en meer informatie

Inschrijven voor workshops kan via het online formulier op de website van Pro-U. Indien minder dan 10 deelnemers zich melden voor de workshop, zal deze niet doorgaan. Het maximum aantal deelnemers aan een workshop is 20. Aanmelden kan t/m de inschrijfdeadline van een workshop, vol = vol. 

Schrijf je nu in voor de Pro-U Workshops!
Inschrijven

Voor vragen kunt u contact opnemen met pro-u@utwente.nl