Zie Verdiepen

Pro-U Leerlijn

Een Pro-U leerlijn (PLG) is een serie van opeenvolgende activiteiten in een bepaald vakgebied. Tijdens een PLG volgen de deelnemers een samenhangend programma waarin zij zich verder kunnen ontwikkelen.

Leerlijnen (PLG'S)

Naast de losse activiteiten die onder ‘inspireren’ en ‘verdiepen’ vallen, heeft Pro-U ook de Pro-U leerlijnen (ofwel PLG’s) ontwikkeld. Dit is een combinatie van twee inspirerende activiteiten (Inspiratiemiddag en conferentie Twents Meesterschap) en een verdiepende masterclass. Binnen de leerlijn zijn deze losse activiteiten tot een samenhangende route gesmeed. Een leerlijn is bedoeld voor individuele docenten, die een leergemeenschap vormen en die gezamenlijk de diepte ingaan rondom een vak of thema. Veelal zullen zij samen ontwikkel- en onderzoeksactiviteiten uitvoeren.

Activiteiten

Voor schooljaar 2019-2020 staan drie verschillende leerlijnen in de planning: (1) de leerlijn Scheikunde, (2) leerlijn Differentiatie en (3) de leerling Curriculumvernieuwing. Elke leerlijn start in oktober 2019 met een eigen inspiratiemiddag, gevolgd door een masterclass van vier bijeenkomsten. De leerlijn eindigt bij de conferentie Twents Meesterschap in juni 2020, waar de deelnemers van de leerlijnen nog een keer bij elkaar komen en hun bevindingen aan een groter publiek laten zien.

De inspiratiemiddagen en het Twents Meesterschap vallen binnen het Pro-U-aanbod onder ‘inspireren’ en de masterclasses vallen onder ‘verdiepen’. Meer inhoudelijke informatie vindt u eerder in dit jaarprogramma onder deze koppen.

Betrokkenen

Elke leerlijn wordt gecoördineerd door een deskundige van ELAN met expertise op het onderwerp van de leerlijn. De leerlijn Scheikunde wordt gecoördineerd door Dr. Talitha Visser, de leerlijn Differentiatie wordt gecoördineerd door Dr. Marieke van Geel en de leerlijn Curriculumvernieuwing door Dr. Nienke Nieveen.

Raak geïnspireerd door samen met scheikundecollega’s, materialen te ontwikkelen en praktische tips uit te wisselen.Dr. Talitha Visser

Planning en kosten

In het overzicht hieronder staat aangegeven wat de planning is per leerlijn. De kosten voor een leerlijn zijn €600,- voor partnerscholen en €800,- voor niet-partnerscholen. Het volgen van deze leerlijn levert u een korting van 10% van de prijs op ten opzichte van het afnemen van de losse activiteiten.

Inschrijven en meer informatie
Heeft u nog vragen, neem dan contact op via pro-u@utwente.nl.