Studiedagen & conferenties

Studiedag controversiële onderwerpen in de klas

20 september 2017

Hoe ontwikkel je bij leerlingen en docenten kritische denkvaardigheden? Hoe verbind je denken over omstreden vraagstukken met vakinhoud, zonder dat je je leerproces verstoort? Tijdens de studiedag 'Controversiële onderwerpen in de klas' op 20 september krijgt u antwoord op deze vragen.  

Docenten en scholen willen graag onderwijsmateriaal (helpen) ontwikkelen en zichzelf ontwikkelen op dit vlak. Tijdens de studiedag werken we aan de hand van een actuele en controversiële casus – migrantentoestroom –  aan specifieke analytische technieken, verschillende discussiemogelijkheden en onderzoeksvaardigheden die u uw leerlingen kunt aanbieden. De studiedag is een combinatie van analytische, onderzoeks- en discussievaardigheden.

De studiedag is gevalideerd door registerleraar. 

Voor wie?

Voor VO-docenten uit alle vakken, dus niet alleen maatschappijleer/ maatschappijwetenschappen; vakoverstijgend, schoolbreed. 

Programma 

Locatie: Universiteit Twente, gebouw Ravelijn


  9:00 –   9:30

Ontvangst, koffie en thee (Ravelijn, Atrium)

  9:30 – 10:30

“Kritisch denken over complexe maatschappelijke problemen – een inleiding”

Margarita Jeliazkova


We presenteren een werkwijze om controversiële maatschappelijke problemen te bespreken en te analyseren in de klas. We laten zien hoe vakinhoud, kritische denkvaardigheden en onderzoeksvaardigheden aan bod kunnen komen om zinvol onderwijs te geven in een veilig klasklimaat.


10:30 – 11:00

Pauze

11:00 – 12:30

“Technologie, politiek en migratie: waarom de vluchtelingencrisis geen makkelijke oplossingen kent”

Ringo Ossewaarde


In zijn bijdrage zal Ringo Ossewaarde ingaan op de rol van mythen in de beeldvorming over een controversieel onderwerp als migratie. Hij laat zien wat de rol van technologie is inde mythologisering van migratie. Tot slot gaat hij in op de vraag hoe bij het onderwerp migratie "veronderstelde eenvoudige oplossingen samenhangen met maskerende mythen die belangwekkende publieke kwesties verhullen."


12:30 – 13:30

Lunch

13:30 – 14:30

“Jonge docenten aan het woord – voorbeelden uit de praktijk”

Hinke Mul, Dineke Wagenaar


Jonge docenten laten zien hoe ze de werkwijze in de praktijk hebben toegepast, met voorbeelden uit praktische opdrachten van leerlingen en met tips voor het ontwerpen van eigen lessen en projecten.  

14:30 – 15:00

Pauze

15:00 – 17:00

“Discussie en dialoog over controversiële vraagstukken: hands-on training, casus vluchtelingen”

Margarita Jeliazkova


Aan de hand van de lezing van Ringo Ossewaarde, oefenen met verschillende vormen van discussie. We gaan beslist verder dan een debat training, met nieuwe tools in de docenten gereedschapskist, met aandacht voor vakoverstijgend inhoud en diepgang, maar ook voor groepsprocessen en de plaats van discussievormen in het curriculum. 

17:00 – 18:00

Receptie, afsluiting

Sprekers+

Ringo Ossewaarde

Ringo Ossewaarde is universitair hoofddocent sociologie van het openbaar bestuur aan de Universiteit Twente. Zijn onderzoeksbelangstelling gaat vooral uit naar de relaties tussen maatschappelijke en technologische uitdagingen en de politiek-bestuurlijke antwoorden daarop.

Margarita Jeliazkova

Margarita Jeliazkova is universitair docent vakdidactiek maatschappijleer in maatschappijwetenschappen. Haar aanpak van omgaan met controversiële onderwerpen combineert inzichten uit wetenschapsfilosofie, beleidswetenschappen en politicologie met praktijkervaring in het opleiden en begeleiden van beginnende en ervaren docenten.

Dineke Wagenaar

Dineke Wagenaar is in 2016 als Master of Science Cum Laude afgestudeerd in Public Administration aan de University of Twente. Ze is werkzaam als Regionaal coördinator bij De Friese Wouden, waar ze vroegtijdige schoolverlaters en jongeren ondersteunt. 

Hinke Mul

Hinke Mul is een alumna van ELAN, het instituut voor lerarenopleidingen en professionele docentontwikkeling van de University of Twente. Momenteel is ze een eerstegraads docent en stagebegeleider maatschappijleer en maatschappijwetenschappen op het Twickel College in Hengelo. 

Kosten en contact

De kosten bedragen €300 per persoon. Voor UT-partnerscholen is er een reductie, zij betalen €250. Maximaal aantal deelnemers is 30 personen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Carola Bouwens via pro-u@utwente.nl of 053-489 4579. 

Aanmelden

toets de volgende code in: 11897