Activiteiten in 2020-2021 gaan door in aangepaste vorm

Zie Pro-U

Samenwerking

PRO-U WERKT SAMEN MET ZOWEL SCHOLEN IN DE REGIO ALS OOK HET VO-HO NETWERK OOST

Scholen in de regio kunnen zich als partnerschool aansluiten bij het netwerk van Pro-U. Eenmaal per jaar bezoekt Pro-U de partnerscholen om de gang van zaken af te stemmen op de behoeftes van de school. Daarnaast komen de partnerscholen ook samen tijdens netwerkbijeenkomsten en het Twents Meesterschap, zodat een actief netwerk ontstaat en onderhouden wordt. Daarnaast is Pro-U onderdeel van het VO-HO Netwerk Oost, een samenwerking tussen Hogeschool Windesheim, Hogeschool Saxion en de Universiteit Twente.