Pro-U

Pro-U

Bekijk hieronder het aanbod aan labbezoeken.

ECTM

Het Experimental Centre for Technical Medicine biedt rondleidingen en workshops aan voor klassen uit de bovenbouw van het vwo. De rondleiding of workshop is een interessante aanvulling op een bezoek aan de campus. 

RONDLEIDINGEN

Het ECTM biedt een standaardrondleiding aan langs verschillende opstellingen, zoals een scrubroom, OK, IC, laparoscopie en echo. De rondleiding start met een presentatie, waarin wordt uitgelegd wat de studie Technische Geneeskunde inhoudt en wat het ECTM precies is. Vervolgens maken de leerlingen kennis met de verschillende ruimtes:

  • Scrubroom, de ruimte voor de operatiekamer (OK). Studenten leren hier hoe ze zich moeten wassen en kleden om steriel de OK in te gaan.
  • Simulatie operatiekamer die ingericht is met verschillende medische apparaten voor meerdere specialisaties.
  • Simulatie intensive care waar ook een Human Patient Simulator (HPS) ligt. Deze gesimuleerde ic-patiënt kan verschillende ziektebeelden laten zien die hier behandeld kunnen worden.

De rondleiding eindigt met een quiz, waarbij vragen worden gesteld over de gevolgde rondleiding. 

De rondleiding duurt ongeveer 60 minuten.

WORKSHOPS

Naast de rondleiding is het ook mogelijk om workshops te volgen in het ECTM. 

ENDOSCOPIE

De endoscopiesimulator simuleert gastro- broncho- en colonoscopiën (kijken met een camera in iemands luchtwegen of spijsverteringssysteem). Ook kan er met een echte endoscoop in een fantoom worden gekeken. 

INJECTEREN

Met een workshop injecteren leren leerlingen prikken in huidpads die verschillende huidlagen bevatten. Ook leren ze infuusprikken in een neparm.

HECHTEN

De leerlingen leren tijdens deze workshops hechtingen maken in een huidpad.

LAPARASCOPIE

De Laparoscopie apparaten simuleren minimaal invasieve chirugische ingrepen via kleine sneetjes in de buikwand.

ULTRASOUND

Voor ultrasound beschikken we over echo simulaties en echte ultrasound apparaten. Leerlingen leren om te gaan met het technisch gebruik van het apparaat (vlakperceptie en knopgebruik) en het vinden van verschillende anatomische structuren. Meten van een eigen gemaakt fantoom kan ook voor bijvoorbeeld een profielwerkstuk.


MESA+ - Nanolab

MESA+ - NANOLAB

MESA + is één van 's werelds grootste nanotechnologie onderzoeksinstituten. Het is het grootste onderzoeksinstituut op dit gebied in Nederland. Ruim 500 onderzoekers werken samen aan cutting-edge onderzoek op het hoogste niveau.


VR Lab

Het Virtual Reality Lab is uitgerust met de nieuwste technieken voor visualisatie en interactie. Deze worden gebruikt om besluitvorming in multidisciplinaire ontwerptrajecten te ondersteunen. In het VR Lab beleeft en evalueer je toekomstige situaties en producten. De nadruk ligt hierbij op het visualiseren van de gevolgen van keuzes. Ook inzicht in onderlinge relaties en afhankelijkheden tussen verschillende disciplines komen aan bod. 


Leerlingenlab

Aan de University of Twente is een speciaal laboratorium voor leerlingen uit het basis- en voortgezet onderwijs, het Leerlingenlab

.

Design Lab

In het DesignLab ontwerpen onderzoekers en studenten van verschillende disciplines oplossingen voor vraagstukken die verder gaan dan puur technologie. Ze kunnen hun concept of prototype direct testen met behulp van bijvoorbeeld een 3D printer of virtual reality-bril. Niet alleen onderzoeksgroepen van de universiteit komen met vraagstukken, ook bedrijven, overheden en maatschappelijke organisaties dragen onderzoeksonderwerpen aan.


.