Zie Pro-U

Wie is wie?

PRO-U draagt graag bij aan kwalitatief beter onderwijs door ondersteuning van DE PROFESSIONELE ONTWIKKELING VAN medewerkers IN HET PRIMAIR en VOORTGEZET ONDERWIJS. 

Visie

Vanuit de Universiteit Twente is de wens om een overzichtelijk professionaliseringsaanbod voor docenten en scholen te bieden, om uiteindelijk kwalitatief beter onderwijs te kunnen genereren voor leerlingen. Onder de noemer ‘Pro-U’ bundelen de vakgroep ELAN en Pre-U de krachten, om zo een duidelijk en zichtbaar aanbod van nascholing te creëren.

Een belangrijk uitgangspunt hierbij is het dichterbij elkaar brengen van onderzoek en praktijk. Het aanbod van Pro-U komt tot stand op basis van behoefte vanuit scholen uit de regio én kent een wetenschappelijke basis. De onderwerpen die in het aanbod van Pro-U zitten, zijn namelijk gelinkt aan de onderwijs- en onderzoeksactiviteiten van de vakgroep ELAN of haar partners en zijn gericht op specifieke vakken, didactiek en onderwijsontwikkeling. Graag bieden we de ruimte om de opgedane kennis zoveel mogelijk te benutten in de praktijk en dragen we bij aan valorisatie van de UT. Tevens pogen we de doorlopende leerlijn te ondersteunen van 1) het opleiden van docenten, 2) het ondersteunen van startende docenten en 3) het professionaliseren van ervaren docenten. 

Doelgroep

De activiteiten van Pro-U zijn gericht op docenten, onderwijsondersteunend personeel en het managmentteam van het primair en voortgezet onderwijs. Activiteiten zijn gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek dat is uitgevoerd in een bepaalde onderwijscontext, zoals het PO, VO of de startende docent. Dit sluit niet altijd één op één aan bij alle deelnemers, daarom wordt in de activiteiten zoveel mogelijk vertaalslagen gemaakt van het onderzoek naar de context van de aanwezigen. Hierdoor zijn de meeste activiteiten voor meerdere doelgroepen toegankelijk. Meer informatie over de uitgangspunten per activiteit zijn bij elk programma los beschreven. 

team pro-u

Pro-U wordt geleid door het bestuur. De dagelijkse gang van zaken is verantwoording van het management. Deze teams stellen we graag aan u voor:

Het bestuur

Het management

Vo-ho Netwerk Oost

Pro-U is via de Universiteit Twente onderdeel van het VO-HO Netwerk Oost. Het VO-HO Netwerk Oost is een samenerking tussen Hogeschool Windesheim, Hogeschool Saxion en de Universiteit Twente. Gezamenlijk met de omringende middelbare scholen werken deze instanties samen om leerlingen in het voortgezet onderwijs te inspireren en enthousiasmeren voor wetenschap en technologie in het hoger onderwijs.

Over ELAN en Pre-U

Wilt u meer weten over de vakgroep ELAN, de lerarenopleiding van de UT en het onderzoek dat hier wordt uitgevoerd? Neem een kijkje op de website van ELAN.

Wilt u meer weten over de activiteiten die de UT biedt voor leerlingen van het PO en VO? Denk bijvoorbeeld aan de online leeromgeving, persoonlijk assistent leerkrachten, science coaches of de profielwerkstuk helpdesk. Ga naar de website van Pre-U.