Zie Pro-U

Organisatie

PRO-U IS EEN SAMENWERKINGSVERBAND TUSSEN DE VAKGROEP ELAN EN PRE-U

Pro-U is een samenwerkingsverband tussen de vakgroep ELAN en Pre-U. ELAN is de vakgroep voor docentprofessionalisering van de Universiteit Twente. ELAN voert (internationaal) wetenschappelijk onderzoek uit, bijvoorbeeld naar formatief toetsen en videofeedback coaching. Daarnaast verzorgt zij de lerarenopleidingen van de UT in de vorm van de minor ‘Leren lesgeven’ en de masters ECB (lerarenopleiding bètavakken) en EMM (lerarenopleiding maatschappijleer en maatschappijwetenschappen). ELAN draagt ook bij aan de master Educational Science en Technology (EST). Pre-U is het Pre University programma van de Universiteit Twente en organiseert met name activiteiten voor leerlingen in primair en voorgezet onderwijs, om te zorgen voor een goede aansluiting richting het hoger onderwijs. Door de samenwerking van ELAN en Pre-U staan we met Pro-U met de voeten in de klei en zijn we betrokken bij zowel het opleiden als het professionaliseren van (aankomende) docenten en schoolleiders.

Elan

ELAN is de vakgroep voor docentprofessionalisering van de Universiteit Twente. ELAN voert (internationaal) wetenschappelijk onderzoek uit, bijvoorbeeld naar formatief toetsen en videofeedback coaching. Daarnaast verzorgt zij de lerarenopleidingen van de UT in de vorm van de minor ‘Leren lesgeven’ en de masters ECB (lerarenopleiding bètavakken) en EMM

(lerarenopleiding maatschappijleer en maatschappijwetenschappen). ELAN draagt ook bij aan de master Educational Science en Technology (EST).

Pre-U

Pre-U is het Pre University programma van de Universiteit Twente en organiseert met name activiteiten voor leerlingen in primair en voorgezet onderwijs, om te zorgen voor een goede aansluiting richting het hoger onderwijs. Door de samenwerking van ELAN en Pre-U staan we met Pro-U met de voeten in de klei en zijn we betrokken bij zowel het opleiden als het professionaliseren van (aankomende) docenten en schoolleiders.

OVER ELAN EN PRE-U

Wilt u meer weten over de vakgroep ELAN, de lerarenopleiding van de UT en het onderzoek dat hier wordt uitgevoerd? Neem een kijkje op de website van ELAN.

Wilt u meer weten over de activiteiten die de UT biedt voor leerlingen van het PO en VO? Denk bijvoorbeeld aan de online leeromgeving, persoonlijk assistent leerkrachten, science coaches of de profielwerkstuk helpdesk. Ga naar de website van Pre-U.