Zie Online onderwijs

Ondersteuning online onderwijs

Wetenschappelijke literatuur ter ondersteuning van online lesgeven.

Bij de uitvoering en vormgeving van online onderwijs komt veel kijken. Vanuit de wetenschap is al veel onderzoek gedaan naar de ontwikkeling hiervan. Op deze pagina bieden wij een overzicht van relevante en bruikbare wetenschappelijke literatuur rondom online onderwijs.

HOE MAAKt u EFFECTIEVE LESSEN?

ScienceGuide heeft recentelijk een artikel gepubliceerd over online onderwijs. Lees hier het volledige artikel. De drie tips die hieruit naar voren komen zijn:

  1. Zet structuur, duidelijkheid en daarmee rust voorop.
  2. Grijp de kans toetsing in te zetten als een kans voor leren.
  3. Geef houvast bij het zelfstandig leren.

Deze lessen zijn gebasseerd op het boek 'Wijze Lessen: 12 bouwstenen voor effectieve didactiek'. Dit boek is gratis te downloaden via onderstaande knop: