Zie Online onderwijs

Ondersteuning online onderwijs

Tips & tricks voor online onderwijs

Docenten en scholen hebben de afgelopen tijd allerlei initiatieven opgestart om hun leerlingen op afstand onderwijs te kunnen verzorgen. Voor veel docenten een nieuwe vorm van onderwijs geven, die in deze tijd van crisis vrij plotsteling vormgegeven moet worden. Vanuit de UT en onze partners is er al enige kennis en ervaring op het gebied van online onderwijs en deze willen wij graag delen!

Wij hebben hieronder voor een aantal onderwerpen wat handige tips bij elkaar gezet, om snel te kunnen toepassen in de eigen lessituaties.

Drie tips voor het geven van online onderwijs

Het aanbieden van online onderwijs is zowel op organisatorisch, technisch als pedagogisch vlak een enorme uitdaging. Juist hierom hebben wij alvast drie bruikbare tips geformuleerd, waarvan de noodzaak wetenschappelijk is bewezen als het gaat om pedagogische ondersteuning bij online leren:

Tip #1 Verduidelijk het lesonderwerp
 • Zorg ervoor dat het voor de leerlingen duidelijk is hoe de doelstellingen, activiteiten en beoordeling op elkaar zijn afgestemd.
 • Zorg ervoor dat de instructies, de termijnen en de beoordelingscriteria worden begrepen.
 • Zorg ervoor dat het stellen van ‘huishoudelijke’ vragen gemakkelijk en ongestraft is (zelfs als de informatie ergens al beschikbaar is).
Tip #2 Zorg ervoor dat iedereen zich comfortabel voelt in de online interactie
 • Neem de tijd om eerst te experimenteren en gebruik hulpmiddelen waar u zich prettig bij voelt.
 • Deel uw eigen (leer)ervaringen met de leerlingen.
 • Modelleer of complimenteer het helpende gedrag waarvan u hoopt dat het wordt vertoond door de leerlingen.
Tip #3 Bouw een gevoel van community op
 • Geef leerlingen een behoefte of reden om zich als community in te zetten.
  Bijvoorbeeld door probleemoplossing of taakafhandeling, het ontwikkelen van plannen of producten of het faciliteren van kennisopbouw zoals het discussiëren over standpunten.
 • Breng structuur aan in de communicatie.
  Bijvoorbeeld door te modelleren, gevoelens van onzekerheid te normaliseren, verwachtingen te managen over spanning en conflict, het vaststellen van identiteit en het voorkomen van anonimiteit.
 • Help leerlingen bij het beheren van hun tijd en taken.
  Bijvoorbeeld door de rol van de leerling duidelijk te maken, het stellen van verwachtingen, het geven van tips voor en herinneringen aan de taken.
 • Stel gedragsrichtlijnen op.
  Bijvoorbeeld een gedragscode op basis van respect, identificeer verwachtingen over deelname aan de community, zorg dat iedereen zichzelf kan zijn en vertel de waarheid.
 • Faciliteer de communicatie.
  Bijvoorbeeld door leerlingen te erkennen als individu en een scala aan rollen toe te staan op een manier die past bij uw eigen stijl. Denk aan: vriendelijk, open, uitnodigend, beleefd, neutraal, humoristisch of nieuwsgierig.
Deze tips zijn gebasseerd op verschillende wetenschappelijke artikelen

Video's ter bevordering van online lessen

Onderstaande video's zijn gemaakt door Casper de Jong (onderzoeker bij TechYourFuture). Hij heeft veel ervaring met het ontwikkelen van online lessen. Wij hebben een selectie van zijn video's gemaakt.

Tips & tricks voor E-learning en video instructie

In deze video deelt Casper praktische tips, spelregels en ervaringsverhalen van collega’s (o.a. een docent uit Italie die al enkele weken online werkt) op het gebied van e-learning en video instructie.

Online college ‘Effectieve video instructie’

In deze video vertelt hij over effectieve video instructie met behulp van de (gemiddelde) middelen die een docent doorgaans tot zijn beschikking heeft.

Hoe maak je video's met een greenscreen?

In deze video legt Casper uit hoe u heel simpel een video kunt maken met behulp van een green screen en de tool Camtasia.

Hoe maak je een e-learning les waarin leerlingen groepswerk kunnen uitvoeren?

In deze video legt hij uit hoe u door middel van Graasp binnen no-time een complete digitale e-learning les kunt maken.  

Lesgeven in een online klaslokaal

Samengesteld door de vakdidactici van de UT-lerarenopleidingen vindt u hieronder uitdagingen en tips die betrekking hebben op lesgeven in een online klaslokaal.

Onderzoekend en ontwerpend leren op afstand

De afgelopen tijd zijn veel scholen gestart met het implementeren van Wetenschap & Technologie (W&T) in hun onderwijs. Hierbij wordt er veel gebruikt gemaakt van de methodiek Onderzoekend en Ontwerpend Leren (OOL). Maar hoe laat u leerlingen in deze tijd op afstand werken aan OOL? In onderstaand artikel van TechYourFuture vertellen we u er alles over.