Evalueren

sturing geven aan het onderwijsleerproces met evaluatie

Evalueren (of ook wel formatief toetsen) heeft als doel sturing geven aan het onderwijsleerproces om vervolgens het leren van leerlingen te verbeteren. Zowel de leraar als leerling kunnen het resultaat van een evaluatie gebruiken.

De kracht van evaluatie is dat in kaart wordt gebracht of leerlingen echt hebben geleerd wat docenten hen bij wilden brengen. Deze informatie is erg nuttig voor de verdere invulling van het individuele leerproces van een leerling.