Docentondersteuning

Persoonlijk Assistent Leraar

Voor het voortgezet onderwijs biedt het Pre-University al enkele jaren de mogelijkheid aan om een Persoonlijk Assistent Leraar in te zetten. Een Persoonlijk Assistent Leraar (PAL) ondersteunt u in uw werkzaamheden. Pre-University biedt drie soorten PALs aan, de reken-, taal- en bètaPAL. 

RekenPAL

Een rekenPAL geeft bijles of ondersteunt bij huiswerkbegeleiding bij vakken als rekenen, wiskunde, economie, handel & verkoop of management & organisatie.

TaalPAL

Een taalPAL wordt ingezet om hulp te bieden bij grammatica of het schrijven van werkstukken bij vakken zoals geschiedenis en maatschappijleer. Ook bij het schrijven van een stageverslag of profielwerkstuk ondersteunen deze PALs uw leerlingen.

BètaPAL

Een bètaPAL ondersteunt u vakinhoudelijk door te assisteren bij praktijklessen, het opzetten van practica of wedstrijden en het verzorgen van bijlessen voor de vakken scheikunde, natuurkunde, biologie, NLT of voertuigentechniek.

Flexibel

In overleg is het ook mogelijk om een PAL in te zetten voor een ander project. Er zijn PAL's die lessen Life & Science of Wetenschapsorientatie verzorgen of specifiek huiswerkuren begeleiden. 

Tijden, kosten en begeleiding

Uren

Een PAL werkt 4, 6, 8 of 12 uur per week (0.1, 0.15, 0.2 of 0.3 fte). De momenten waarop een PAL werkt is afhankelijk van de wensen van uw school, de mogelijkheden van de PAL en de reistijd.

Kosten

Een PAL kost €32,00 per uur dat de PAL op de school aanwezig is. Dit is inclusief werving, opleiding en begeleiding vanuit de universiteit.

Begeleiding

De PAL's krijgen begeleiding vanuit het Pre-University in de vorm van opleiding, training en evaluatie. Uw school begeleidt de PAL in zijn werkzaamheden op school. De voorwaarde die wordt gesteld vanuit het Pre-University is dat de PAL voor elke 0.3 fte dat hij werkt, hij 0.1 fte aan begeleiding ontvangt van de school.

AANVRAAG

Bent u geïnteresseerd in het PAL-project en wilt u kijken naar de mogelijkheden? Neem dan contact op door een mail te sturen naar liannekortstee-pre-u@utwente.nl. Samen kijkt u naar de mogelijkheden voor het inzetten van een PAL. U moet er wel rekening mee houden dat het enkele weken kan duren voordat er een PAL is gevonden die specifiek aansluit bij uw project en/of wensen.

Voorwaarden PAL-project 

Pre-University is het pre-university programma van de University of Twente, gevestigd te Enschede, dat Persoonlijk Assistent Leraren (PAL) aan scholen in het voortgezet onderwijs aanbiedt. De samenwerking tussen de school en Pre-University wordt beheerst door vastgelegde voorwaarden.