Ondersteuning in de klas

Ouderbetrokkenheid

workshop ouderbetrokkenheid: 
Het nieuwe gezin en de effecten op het leren van de leerling 

Docent: Drs Corrie Haverkort, filosoof

Drs. Corrie Haverkort is filosoof en gespecialiseerd in de ethiek van het samengestelde gezin. In 2012 schreef zij het boek Kinderen uit Nieuwe Gezinnen. Zij was voorzitter van de stichting Nieuw Gezin, hoofdredacteur van het kwartaalblad Nieuw Gezin en heeft een geruime periode lesgegeven in het middelbaar onderwijs.

Minstens 20% van de kinderen uit iedere klas komt uit een nieuw gezin, zowel in Nederland als in Vlaanderen. Deze kinderen groeien niet op bij beide biologische ouders, maar in een eenoudergezin of in een stiefgezin. Kinderen uit deze gezinnen hebben vaak meer problemen dan andere kinderen, ook op school. Als gevolg van scheiding of overlijden van één van de ouders groeien steeds meer kinderen op in nieuwe gezinnen. Veel van deze kinderen wonen in twee huizen en krijgen vaak te maken met onder andere loyaliteitsconflicten, oudervervreemding en rouw. Dat zorgt voor veel onrust en spanning en dit heeft weer invloed op de schoolresultaten en het welzijn van het kind.

De school is in veel gevallen een stabiele factor. Hoe zet je in op ouderbetrokkenheid? Welke praktische tips, handvatten en interventiemogelijkheden zijn er? Hoe werkt communicatie met ouders van kinderen uit nieuwe gezinnen? Hoe kan een schoolprotocol eruit zien? Wat is het juridisch kader in dit verband? Achtergrond van de problematiek en onderzoeksuitkomsten zijn in de workshop de basis voor het aanbieden van opties voor het handelen in de praktijk.

Datum    maandag 6 november 2017
Tijd         15:00 uur - 18:00 uur
Kosten    85 euro per deelnemer

Het minimum aantal deelnemers: 10
Maximum aantal deelnemers: 20

Aanmelden kan tot en met 1 november 2017

Aanmelden Ouderbetrokkenheid

Na afloop van de workshop zal een factuur worden toegestuurd naar het door u opgegeven adres. Indien u verhinderd bent, kan een collega in uw plaats deelnemen. Mocht dit het geval zijn, wilt u deze wijziging dan aan ons doorgeven via pro-u@utwente.nl. Restitutie is helaas niet mogelijk.

Uw gegevens
toets de volgende code in: 24592