Zie Pro-U

Aanbod inspireren

Bij Pro-U kunnen docenten door middel van inspirerende activiteiten kort kennis maken met een concreet onderwerp.

Deze activiteiten hebben als doel de deelnemers te informeren, bieden de mogelijkheid tot uitwisseling en zijn erop gericht te enthousiasmeren om de opgedane kennis en ervaringen toe te passen in de eigen lespraktijk of elders binnen de eigen school.

Onder inspireren vallen twee soorten activiteiten van Pro-U, namelijk de conferentie Twents Meesterschap en verschillende inspiratiemiddagen, gericht op een bepaald vak of onderwerp.