UTPro-UHackaton AI

Artificial inteligence voor feedback in het onderwijs

DOE MEE AAN DE HACKATON OVER ARTIFICIAL INTELLIGENCE voor feedback IN HET ONDERWIJS 

Vinden leerlingen of studenten dat ze te weinig feedback krijgen? Zou je meer willen doen met peer-feedback? Of zou het niet mooi zijn als bepaalde toetsen automatisch van feedback worden voorzien? Misschien kan Artificiële Intelligentie (AI) wel bijdragen aan het oplossen van jouw feedbackproblemen!

Click here for the English website / Klik hier voor de Engelse website

Wat is een hackaton?

Een hackaton is een activiteit waarin deelnemers in een korte tijd non-stop bezig zijn met één bepaalde casus. Het thema van deze AI hackaton is feedback. Voor het meedoen aan deze hackaton is kennis van Artificial Intelligence een pré, maar niet vereist: er lopen ook experts (Jedi's) rond om teams te ondersteunen. Daarnaast worden alle deelnemers gevraagd om voorafgaand een online professionalisering te volgen. 

We nodigen docenten, schoolleiders, managers, studenten, leerlingen en andere geïnteresseerden uit om in teams van 6-8 personen drie dagen (5, 6 en 7 oktober 2022) te werken aan een feedbackprobleem. Deze teams gaan, onder begeleiding van de Jedi's, aan de slag met hun eigen AI-toepassing voor de eigen gekozen casus. Aan het einde, op 7 oktober, presenteren alle teams hun oplossingen aan een deskundige jury die de presentaties beoordeelt en uiteindelijk een winnaar zal uitroepen. 

Deze hackaton wordt georganiseerd vanuit de proeftuin AI, die is ontworpen door de zone faciliteren en professionaliseren van het Versnellingsplan Onderwijsinnovatie met ICT. 

Praktische informatie

AANMELDEN

Aanmelden voor de Hackaton kan in teams van 6-8 personen. We hebben plek voor 7 teams (max 50 personen). De deadline voor inschrijving is 16 september 2022. Als het niet lukt om voor die tijd een team samen te stellen of te vinden, is het mogelijk om je als individu aan te melden. Bij genoeg individuele aanmeldingen zullen wij daar teams van vormen (let op: in dit geval is het afhankelijk van andere individuele aanmeldingen of je uiteindelijk mee kunt doen). 

PROGRAMMA

het programma voor 5 oktober ziet er als volgt uit;

Tijd

Wat staat er gepland

Locatie

17:30 - 18:30

Opening Hackaton met inspiratiesessie

U-park Hotel, Enschede

18:30 - 21:00

Diner 

U-park Hotel, Enschede

het programma voor 6 oktober ziet er als volgt uit;

Tijd

Wat staat er gepland

Locatie

10.00-10.30

Inloop 

Designlab, Universiteit Twente

10:30 - 11:00

Inspiratiesessie 

Designlab, Universiteit Twente

11:00-12:30

In je team aan de slag, jedi’s beschikbaar voor vragen

Designlab, Universiteit Twente

12:30-13:30

Lunchbreak

Designlab, Universiteit Twente

13:30-17:30

In je team aan de slag, jedi’s beschikbaar voor vragen

Designlab, Universiteit Twente

17:30-18:30

Diner 

Designlab, Universiteit Twente

17:30-22:00

Aan de slag met je team, mocht je er geen genoeg van krijgen. 

Designlab, Universiteit Twente

het programma voor 7 oktober ziet er als volgt uit;

Tijd

Wat staat er gepland

Locatie

10.00-11:00

Inloop & inspiratiesessie

Designlab, Universiteit Twente

11:00-12:30

In je team aan de slag, jedi’s beschikbaar voor vragen

Designlab, Universiteit Twente

12:30-13:00

Lunchbreak

Designlab, Universiteit Twente

13:00-15:00

In je team aan de slag, jedi’s beschikbaar voor vragen

Designlab, Universiteit Twente

15:00-16:00

Team presentaties

Designlab, Universiteit Twente

16:00-16:30

Jury beraad --> Winnaars bekend! 

Designlab, Universiteit Twente

16:30

Borrel

Designlab, Universiteit Twente

Meer weten over AI?

De term Artificiële intelligentie (AI) is in 1956 geïntroduceerd door wetenschapper John McCarthy. Hij definieerde AI als 'de wetenschap en techniek van het maken van intelligente machines'. In onze samenleving is steeds meer data beschikbaar. Deze data, toenemende kracht van computers en academische doorbraken zorgen ervoor dat de ontwikkelingen op het gebied van Artificial Intellingence (AI) flink groeien. Met AI kunnen we patronen ontdekken in grote hoeveelheden data, die menselijk denken en rationeel redeneren repliceren (zoals bijvoorbeeld het generaliseren, beargumenteren, interpreteren en het leren van het verleden). AI biedt ook veel kansen voor het onderwijs en kan ingezet worden voor bijvoorbeeld roostering, serviceprocessen, verbeteren van gelijke kansen, het verbeteren van het toetsen van kennis, het plaats- en tijdonafhankelijk (leven lang) leren of kwaliteitszorg.

Meer weten over Artificial Intelligence? Bekijk dit artikel eens:

Feedbackprobleem uit het onderwijs oplossen met Artficial Intelligence?
Aanmelden voor de Hackaton

Klik hier voor de Engelse site! / Click here for the English site!