Pro-U

Docentprofessionalisering

Pre-U is als pre-university hét onderdeel binnen de University of Twente dat zich, in samenwerking met de UT Lerarenopleiding, richt op het versterken van de verbinding van het voortgezet onderwijs met wetenschappelijk onderwijs. Hiervoor organiseert Pre-U project die docenten ondersteunen in de klas en activiteiten die helpen met de professionalisering van docenten.

DOCENTONTWIKKELTEAMS (DOTS)

DOTs bestaan uit docenten die onder begeleiding van een UT medewerker en eventuele experts gezamenlijk werken aan de vernieuwing of verbetering van hun onderwijs. Doel is professionalisering van docenten door samenwerken aan curriculumvernieuwing en aandacht voor schoolontwikkeling. De UT heeft DOTs voor: natuurkunde, wiskunde, scheikunde, informatica, biologie, NLT, maatschappijleer & maatschappijwetenschappen en technisch onderwijsassistenten. Meer informatie over docentprofessionalisering

PERSOONLIJK ASSISTENT LERAREN 

Voor het voortgezet onderwijs biedt het Pre-University al enkele jaren de mogelijkheid aan om een Persoonlijk Assistent Leraar in te zetten. Een Persoonlijk Assistent Leraar (PAL) ondersteunt u in uw werkzaamheden. Pre-University biedt drie soorten PALs aan, de reken-, taal- en bètaPAL. 

NATK4ALL, INF4ALL, CHEM4ALL EN MASTERMATH

De UT is initiatiefnemer van Natk4all en Inf4all en participeert in Chem4all en Mastermath. Het betreft landelijke programma’s waarin de negen universitaire lerarenopleidingen en bètafaculteiten samenwerken. De programma’s bieden vakinhoudelijke cursussen voor zowel aspirant- als zittende docenten.

BEGELEIDING STARTENDE LERAREN (BSL)

Het doel van de begeleiding van startende leraren is om de professionele doorgroei van beginnende leraren te versnellen en de uitval terug te dringen. Scholen in de regio Oost werken samen met de UT lerarenopleidingen en Hogeschool Windesheim aan schoolspecifieke inductiearrangementen voor startende leraren.

DATATEAMS

Opbrengstgericht werken wordt steeds belangrijker in het onderwijs. De gedachte hierachter is om alle informatie die op scholen aanwezig is niet alleen te gebruiken voor externe verantwoording, maar om daarmee ook het onderwijs te verbeteren. Het project ‘Datateams’ van de Universiteit Twente heeft als doel om juist dat te doen: scholen ondersteunen om opbrengstgericht werken in de praktijk toe te passen.

TWENTS MEESTERSCHAP

De UT organiseert ieder jaar eind januari in samenwerking met TechYourFuture de docentenconferentie Twents Meesterschap.

Bèta Steunpunt Oost

Bèta Steunpunt Oost is een netwerk van hoger onderwijs (ho) en voortgezet onderwijs (vo) instellingen in Oost-Nederland en wordt gecoördineerd vanuit de University of Twente en de hogescholen Saxion en Windesheim. Binnen Bèta Steunpunt Oost werken docenten en TOA’s uit het voortgezet en het hoger onderwijs in teams intensief samen bij de ontwikkeling en uitvoering van nieuw bètaonderwijs.

Doel is het bètatechnisch onderwijs te stimuleren door de aansluiting tussen het voortgezet onderwijs en het hoger onderwijs te verbeteren en bijdragen te leveren aan vakvernieuwing en professionalisering van docenten. Bèta Steunpunt Oost is ingebed in een landelijk netwerk van regionale steunpunten.

Cursussen

ELAN en Bèta Steunpunt Oost bieden verschillende cursussen en nascholingen voor u aan die gericht zijn op vernieuwingen in het onderwijs, maar u bijvoorbeeld ook opleiden tot vakcoach. Het actuele aanbod vindt u op de website van ELAN en Bèta Steunpunt Oost.