Docentontwikkelteams

DOT TOA (Getting practical)

DOT TOA: Getting Practical

Henriette Klein Bluemink-Postma 

Drs.Wil Gradussen 

Context

Sinds de invoering van het nieuwe biologie, natuurkunde en scheikunde programma voor havo en vwo maken veel scholen gebruik van nieuwe methodes. In deze methodes worden ook practica beschreven die leerlingen kunnen uitvoeren.

In de praktijk blijkt nogal eens dat deze practica niet zomaar zijn uit te voeren. Binnen de TOA DOT werken we aan het verbeteren van bestaande practica uit verschillende methodes voor zowel vmbo-t, havo en vwo, onderbouw en bovenbouw. Ook worden er nieuwe practica ontwikkeld door deelnemers van de DOT.

Beschrijving activiteiten

Tijdens de DOT-bijeenkomsten wordt er gewerkt in wisselende samenstellingen. TOA’s met eenzelfde interesse voor een onderwerp gaan met elkaar aan de slag. Aan het begin van het DOT-seizoen worden onderwerpen uitgekozen waarmee we aan de slag gaan. Dit kan voor biologie, natuurkunde en scheikunde maar ook vakoverstijgend zijn. De deelnemers bekijken elkaars ontwikkelde materialen om ze zo gevalideerd mogelijk te krijgen. Het doel is om ieder jaar een boekje te maken met de in de DOT ontwikkelde practica. Dit boekje is voor iedere TOA en docent een goede handleiding is om de practica uit te voeren.

Tijdens de maandelijkse bijeenkomsten wordt er gewerkt in het leerlingenlab op de UT. Ook wordt er bij elkaar op school gekeken en gewerkt. Ook worden er praktische workshops gegeven bij landelijke TOA- en docentenbijeenkomsten.

Wegens beperkte ruimte in het leerlingenlab is het aantal deelnemers maximaal 24. In principe zijn dat van ieder discipline acht TOA’s. Deelname doen we op basis tijdstip van aanmelden: wie het eerst komt …

Resultaten

  • Een kenniskring van TOA's.

Tijd en plaats

De bijeenkomsten vinden elke vierde maandag van de maand plaats op de UT, van 15.00 tot 18:00 uur.
Vanaf januari 2018 start een (pilot) TOA-DOT in Ermelo op het CC Groevenbeek elke vierde dinsdag van de maand, van 15.00 tot 18.00 uur, tegen een aangepast tarief van 375 euro (6 bijeenkomsten).

Aanmelden

Aanmelden kan door het invullen van dit te downloaden formulier en deze per email te sturen naar pro-u@utwente.nl. 

Meer informatie