Docentontwikkelteams

DOT maatschappijleer

Hinke Mul en Michiel Waltman zijn dit schooljaar gestart als nieuwe vakdidactici maatschappijleer aan de lerarenopleiding van de Universiteit Twente. Zij willen dit jaar graag regionale netwerkbijeenkomsten organiseren. In deze bijeenkomsten zal worden gewerkt aan verdere ontwikkeling van het nieuwe examenprogramma maatschappijwetenschappen en (afhankelijk van de behoeften) aan verbetering van het onderwijs voor maatschappijleer en burgerschapsvorming.

Met gebruik van de ervaringen van de deelnemers, de inbreng van specialisten en literatuur wordt gewerkt aan het ontwikkelen van nieuwe of verbeteren van eerder ontwikkelde materialen voor maatschappijleer/wetenschappen. In andere regio’s is gebleken dat deze bijeenkomsten goede ondersteuning bieden voor het onder de knie krijgen van het nieuwe examenprogramma. Inzichten uit de concept-contextbenadering zijn bovendien ook nuttig voor het lesgeven in maatschappijleer.

Aanmelden 

Aanmelden kan door het invullen van dit te downloaden formulier