Pro-U

Docentontwikkelteams (DOT's)

Met collega’s werken aan professionalisering door vakvernieuwing en schoolontwikkeling

Een docentontwikkelteam (DOT) bestaat uit docenten van hetzelfde of aan elkaar verwante vakken, die gezamenlijk werken aan de vernieuwing of verbetering van hun onderwijs. DOT's worden begeleid door een medewerker van de Universiteit Twente. Waar wenselijk inschakelen zij vakinhoudelijke experts en andere deskundigen in. Doel is professionalisering van docenten door samenwerken aan curriculumvernieuwing en aandacht voor schoolontwikkeling. In een DOT wordt met gebruikmaking van de ervaringen van de deelnemers, inbreng van specialisten en literatuur gewerkt aan het ontwikkelen van nieuwe of verbeteren van eerder ontwikkelde materialen.

AANBOD

Gericht op docenten uit de bovenbouw van het voortgezet onderwijs:

Gericht op docenten uit de onderbouw van het voortgezet onderwijs:

Gericht op onderbouw en bovenbouw:

Planning

DOT's komen op de tweede of de vierde maandagmiddag van de maand bij elkaar van 15.00 – 18.00 uur, met aansluitend de gelegenheid voor gezamenlijk diner. Het aantal bijeenkomsten bedraagt 8 tot 10 per studiejaar. Tussen de bijeenkomsten wordt literatuur bestudeerd, worden materialen verzameld en aangepast en/of worden ontwikkelde materialen in de klas uitgeprobeerd. Na afloop ontvangt elke deelnemer een certificaat van deelname.

Vanaf januari 2018 start een (pilot) TOA-DOT in Ermelo op het CC Groevenbeek elke vierde dinsdag van de maand, van 15.00 tot 18.00 uur, tegen een aangepast tarief van 375 euro (6 bijeenkomsten).

Kosten

Per deelnemer reserveert de school op jaarbasis 60 uur professionaliseringstijd en draagt zorg voor een rooster dat deelname aan de bijeenkomsten mogelijk maakt. De kosten bedragen € 750 per deelnemer op jaarbasis.

Maatwerk

In overleg met scholen kan ook specifieke DOT worden opgezet, bijvoorbeeld rond een actueel thema of om specifiek leermateriaal te ontwikkelen. Ondersteuning bij de opzet van DOT's binnen scholen is ook mogelijk.

CONTACT

Heb je vragen of suggesties neem dan gerust contact met ons op via pro-u@utwente.nl.