Cursussen

Videocoaching

Masterclass videofeedback coaching (workshop van 3 uur, datum volgt)

  • Jan van der Meij (UT-lerarenopleidingen, vakgroep ELAN)
  • Monique Nibbelink (Windesheim)

Feedback geven en ontvangen speelt een essentiële rol in het leren. In het coachen van (aanstaande en startende) leraren heeft het (leren) geven en ontvangen van feedback dan ook een prominente plek. Bij de begeleiding op de werkplek wordt hierbij steeds vaker gebruik gemaakt van video-opnamen. In het BSL-project zijn de afgelopen drie jaar ruim 90 schoolopleiders en werkplekbegeleiders middels de door Windesheim verzorgde opleiding videofeedback opgeleid tot videofeedback coach.

Videofeedback coaching is een methodiek waarbij door middel van video-opnamen gewerkt wordt aan de optimalisering van het pedagogisch en (vak)didactisch klimaat in de klas. Dit doet een groot beroep op de interpersoonlijke van (vak)didactische competenties van de leraar. Zeker voor startende leraren kan dit een hele opgave zijn. Videofeedback coaching geeft leraren letterlijk zicht op het functioneren van de groep, de (zorg)leerlingen en op zichzelf. Met behulp van de camera wordt subjectieve waarneming van zowel de leraar als de coach verminderd en kunnen beiden vanuit de videobeelden gemakkelijker tot een gesprek komen over dezelfde situatie(s). Uitgangspunt bij videofeedback is het versterken van geslaagde interacties en interventies in plaats van het zoeken naar fouten en mislukkingen.

In deze masterclass gaan we in op gebruik van beelden bij de begeleiding van startende leraren en studenten. Steeds meer scholen in onze regio maken hierbij gebruik van het systeem IRIS Connect. We laten de mogelijkheden van dit systeem zien.

Interesse?

Indien je interesse hebt, dan kun je dit hier aangeven. Zodra de datum van deze masterclass bekend is, ontvang je hierover een bericht.