Cursussen

Profielwerkstuk begeleiding voor havo/vwo-bovenbouw docenten

Voor havo en vwo bovenbouw docenten organiseren we een profielwerkstukken cursus (PWS-cursus). Veel docenten hebben behoefte aan enerzijds hun eigen expertise en handelingsniveau t.a.v. wetenschappelijk onderzoek te verhogen en anderzijds de begeleiding en beoordeling van leerlingen in de profielwerkstuk activiteiten te verbeteren. Na afloop van de cursus zijn docenten beter in staat om profielwerkstukken van hun leerlingen te begeleiden en te beoordelen.

Inhoud 

De cursus bestaat uit 3 bouwstenen:

 1. introductie en kennismaking inclusief gesprek met de schoolleiding.
 2. de 'docent centraal' met vraagstukken rond consistente begeleiding en beoordelingsmodellen. 
 3. de 'leerling centraal' met vraagstukken over leeropbrengsten en werkwijzen van de leerlingen en relaties met vervolgonderwijs en keuzes daarbij.

De cursus draagt bij aan de professionele ontwikkeling van de docent op gebied van begeleiding en beoordeling van leerlingen voor het opzetten, uitvoeren en rapportage van een onderzoek. Het expertise- en handelingsrepetoire van de docent wordt naast de inhoudelijke kant breder op reflectie en terugkoppelvaardigheden t.a.v. profielwerkstuk: 'boven de stof staan'.

Opbouw

De cursus is opgebouwd in 5 dagdelen. De cursus wordt aangeboden op locatie van de school voor het hele bovenbouwteam; het is ook mogelijk om met het hele team (een deel) van de cursus op de campus van de University of Twente te volgen.

Dag 0: gesprek schoolleiding
 • Structuur van het onderzoekgericht onderwijs en het PWS binnen de school
 • Eisen die aan het PWS worden gesteld (beoordelingsdocumenten)
 • Facilitering van docenten (plan van inzet)
 • Onderzoekcultuur binnen de school/manier van leerling-benadering
 • Doelen van onderzoekgericht onderwijs binnen de school
 • Wensen voor de toekomst, vaststellen cursus
Dag 1: Organisatie
 • Voorstelrondje
 • Introductie PWS (algemene informatie)
 • Samenvatting van verkennend gesprek + discussie
 • Uitwisselen ervaringen door docenten. Good practices
 • Ideale situatie: persoonlijk
 • Ideale situatie: discussie in groepen
 • Diamantspel: welke ingrediënten zijn het meest van belang
 • Samenvatting: structuur (organisatie) – Eisen (docent) – Cultuur (leerling)
Dag 2: Docent centraal deel 1
 • Introductiefilmpje
 • Voorbeelden profielwerkstuk.
 • Discussie over opzet en beoordeling
 • Voorbeelden onderzoeksvraag.
 • Verbeteren onderzoeksvragen
 • Discussie over de onderzoeksvraag
 • Samenvatting: wat vinden wij als docenten belangrijk
Dag 3: docent centraal deel 2
 • SLO-beoordelingsdocument introduceren
 • Groepsgewijs SLO-document inrichten
 • Klassikale bespreking
 • Samenvatting: welke eisen stellen wij als school?
Dag 4: Leerling centraal deel 1
 • Introductiefilmpje
 • Inventarisatie: wat vind je zelf leuk en interessant?
 • Komen tot groepsvorming
 • Per koppel onderzoeksvraag opstellen
 • Peer review onderzoeksvraag
 • Opstellen kort werkplan
 • Peer review werkplan
 • Aan de slag: maak een a4 met korte aanleiding, onderzoeksvraag, werkplan, resultaten
Dag 5: leerling centraal deel 2
 • Data is meegenomen op een A4
 • Peer review van de A4-tjes
 • Verbeterronde
 • Uitwisselen documenten en beoordelen op basis van het SLO-document
 • Overkoepelende discussie: wat is er gebeurd, wat deed het met je, wat merkte je, etc.
 • Komen tot afspraken op het niveau van organisatie, docent, leerling

Tijdsinvestering

Kennismaking met doel/materie  

1 uur + 1 uur voorbereiding 

Docent centraal

2 x 2 uur + 2 uur leer & doe activiteiten met bovenbouwteam

Leerling centraal

2 x 2 uur + 2 uur leer & doe activiteiten met bovenbouwteam

Voorbereidingstijd voor sessie 1  

1 uur 

Kosten

De kosten voor de training bedragen 300 euro per deelnemer. 

aanmelden

Aanmelden voor PWS Cursus
Meld je hier aan voor de PWS Cursus
Meld je aan!