Pro-U

Cursussen

Een cursus is een meerdaagse nascholingsactiviteit, waarbij een verdieping kan plaatsvinden op een bepaald onderwerp. Deze cursussen kunnen plaatsvinden op de Universiteit Twente, maar ook op de locatie van de school. Deze cursussen worden gegeven door medewerkers of partners van de Universiteit Twente.

Voor wie?

Cursussen zijn voor docenten die zich willen verdiepen in een bepaald onderwerp. Dit kan in groepsverband met een team van collega’s, maar ook individuele deelname aan een cursus op de UT is een mogelijkheid.

Aanbod

Momenteel hebben we de volgende cursussen in het aanbod van Pro-U:

Cursus Arduino

WAT IS DE ARDUINO?

De Arduino. Een veel gebruikte microprocessor waarmee de buitenwereld bestuurd kan worden. De Arduino is goedkoop en er zijn heel veel toepassing te vinden op het internet. De manier van werken met de Arduino sluit perfect aan bij de 21st century skills, waardoor de Arduino goed in het onderwijs past.  

DOEL VAN DE CURSUS

De deelnemer wordt vertrouwd gemaakt met het programmeren van de Arduino. Daarnaast kan de deelnemer vanuit een idee zelf een Arduino systeem ontwerpen en bouwen. Hiermee kan de deelnemer leerlingen begeleiden bij het gebruik van de Arduino. Tevens worden handreikingen gedaan aan de deelnemer om de Arduino toe te passen in de lespraktijk. 

VOOR WIE

De cursus is bedoeld voor docenten en TOA’s uit het voortgezet onderwijs voor de vakken natuurkunde, NLT, informatica en Techniek met affiniteit met mechatronica. 

TIJDSDUUR EN PERIODE

De cursus bestaat uit 4 donderdagmiddagen van 13.00 tot 16.00 uur.  De cursus bestaat uit 12 contacturen en 6 voorbereiding/verwerkingsuren. De cursus is in 4 blokken opgesplitst:

BLOK 1 - KENNISMAKING

Wat is een Arduino en wat kan je er mee? In dit blok wordt de basis van de Arduino behandeld, waarmee je al de eerste (eenvoudige) systemen gaat bouwen.

BLOK 2: VERDIEPING 

Een verdieping van blok 1, waarin complexere sensoren gebruikt worden, inclusief het gebruik van libraries en verschillende interface protocollen. Met deze sensoren bouw je ingewikkeldere systemen.  In dit blok gaan we ook vast nadenken over het eindproject.

BLOK 3: EINDPROJECT 

Je ontwerpt en bouwt een eigen systeem waarin de opgedane kennis van blok 1 en 2 moet gebruiken.

 BLOK 4: TOEPASSING

Hierin worden voorbeelden gegeven van de Arduino in de lespraktijk en zullen we nadenken over andere mogelijke toepassingen.

De cursus vindt plaats op de volgende data:

Donderdag 18 januari 2018
Donderdag 8 februari 2018
Donderdag 15 maart 2018
Donderdag 5 april 2018 

U kunt zich inschrijven tot en met 11 januari 2018. De kosten voor deze cursus bedragen €185,- .

PRAKTISCHE INFORMATIE

De Arduino is een open-source project. Via internet zijn heel veel voorbeelden te vinden die als startpunt van je eigen project gebruikt kan worden. Tijdens de cursus zullen we je laten zien waar je die kan vinden. Tevens zullen (uit eigen ervaring) tips gegeven worden over de verkrijgbaarheid van componenten.

Elke deelnemer kan in zijn eigen tempo werken. Er zijn voldoende extra opdrachten beschikbaar om ook de snelle deelnemer te bedienen.

De University of Twente heeft Arduino Uno’s beschikbaar met standaard componenten, sensoren en een laptop. Een eigen laptop gebruiken kan ook (geen tablets). De deelnemer wordt aangemoedigd om zelf een Arduino Uno aan te schaffen.

AANMELDEN EN CONTACT 

Voor informatie en aanmelden kunt u contact opnemen met Aernout van Rossum via a.n.vanrossum@utwente.nl

Aanmelden voor de Pro-U Arduino Cursus
Meld je aan voor de Pro-U Arduino Cursus
Meld je aan
Cursus Profielwerkstuk begeleiding

Voor havo en vwo bovenbouw docenten organiseren we een cursus profielwerkstukbegeleiding. Veel docenten hebben behoefte aan enerzijds hun eigen expertise en handelingsniveau t.a.v. wetenschappelijk onderzoek te verhogen en anderzijds de begeleiding en beoordeling van leerlingen in de profielwerkstuk activiteiten te verbeteren. Na afloop van de cursus zijn docenten beter in staat om profielwerkstukken van hun leerlingen te begeleiden en te beoordelen.

INHOUD 

De cursus bestaat uit drie bouwstenen:

 1. Introductie en kennismaking inclusief gesprek met de schoolleiding.
 2. De 'docent centraal' met vraagstukken rond consistente begeleiding en beoordelingsmodellen. 
 3. De 'leerling centraal' met vraagstukken over leeropbrengsten en werkwijzen van de leerlingen en relaties met vervolgonderwijs en keuzes daarbij.

De cursus draagt bij aan de professionele ontwikkeling van de docent op gebied van begeleiding en beoordeling van leerlingen voor het opzetten, uitvoeren en rapportage van een onderzoek. Het expertise- en handelingsrepetoire van de docent wordt naast de inhoudelijke kant breder op reflectie en terugkoppelvaardigheden t.a.v. profielwerkstuk: 'boven de stof staan'.

OPBOUW

De cursus is opgebouwd in 5 dagdelen, inclusief voorbereidingsgesprek met de schoolleidng. De cursus wordt aangeboden op locatie van de school voor minimaal 5 tot maximaal 15 docenten.Het is ook mogelijk de cursus aan de Universiteit Twente te komen volgen. 

Dag 0: Gesprek schoolleiding
 • Structuur van het onderzoekgericht onderwijs en het PWS binnen de school
 • Eisen die aan het PWS worden gesteld (beoordelingsdocumenten)
 • Facilitering van docenten (plan van inzet)
 • Onderzoekcultuur binnen de school/manier van leerling-benadering
 • Doelen van onderzoekgericht onderwijs binnen de school
 • Wensen voor de toekomst, vaststellen cursus
Dag 1: School centraal
 • Voorstelrondje
 • Introductie PWS (algemene informatie)
 • Samenvatting van verkennend gesprek + discussie
 • Uitwisselen ervaringen door docenten, good practices
 • Ideale situatie: persoonlijk
 • Ideale situatie: discussie in groepen
 • Diamantspel: welke ingrediënten zijn het meest van belang
 • Samenvatting: structuur (organisatie) – eisen (docent) – cultuur (leerling)
Dag 2: Docent centraal
 • Introductiefilmpje
 • Voorbeelden profielwerkstuk
 • Discussie over opzet en beoordeling
 • Voorbeelden onderzoeksvraag
 • Verbeteren onderzoeksvragen
 • Discussie over de onderzoeksvraag
 • Samenvatting: wat vinden wij als docenten belangrijk?
 • SLO-beoordelingsdocument introduceren
 • Groepsgewijs SLO-document inrichten
 • Klassikale bespreking
 • Samenvatting: welke eisen stellen wij als school?
Dag 3: Leerling centraal (deel 1)
 • Introductiefilmpje
 • Inventarisatie: wat vind je zelf leuk en interessant?
 • Komen tot groepsvorming
 • Per koppel onderzoeksvraag opstellen
 • Peer review onderzoeksvraag
 • Opstellen kort werkplan
 • Peer review werkplan
 • Aan de slag: maak een A4 met korte aanleiding, onderzoeksvraag, werkplan, resultaten
Dag 4: Leerling centraal (deel 2)
 • Data is meegenomen op een A4
 • Peer review van de A4-tjes
 • Verbeterronde
 • Uitwisselen documenten en beoordelen op basis van het SLO-document
 • Overkoepelende discussie: wat is er gebeurd, wat deed het met je, wat merkte je, etc.
 • Komen tot afspraken op het niveau van organisatie, docent, leerling
Dag 5: leerling centraal deel 2
 • Data is meegenomen op een A4
 • Peer review van de A4-tjes
 • Verbeterronde
 • Uitwisselen documenten en beoordelen op basis van het SLO-document
 • Overkoepelende discussie: wat is er gebeurd, wat deed het met je, wat merkte je, etc.
 • Komen tot afspraken op het niveau van organisatie, docent, leerling

TIJDSINVESTERING

De eerste sessie is alleen met de schoolleiding, evt. coördinator PWS en cursusleider vanuit Pro-U. De volgende sessies duren allemaal twee uur, waarbij één uur aan voorbereidingstijd wordt verwacht. De totale tijdsinvestering voor deelname van een docent aan deze cursus komt daarmee op 12 uur.

KOSTEN

De kosten voor deze cursus bedragen in totaal € 1500,- (max. 15 deelnemers). 

AANMELDEN

Aanmelden voor cursus PWS-begeleiding
Meld je hier aan voor de cursus PWS-begeleiding
Meld je aan!

Kosten

Deelname aan een cursus aan de UT is €185,- per persoon. Voor een incompany cursus zal een offerte op maat worden gemaakt.

Planning

Cursussen op de locatie van de Universiteit Twente vinden plaats op maandagmiddag, telkens van 15.00 – 18.00 uur. Cursussen op locatie van de school kunnen zelf worden ingepland, in afstemming met de cursusleider.

Inschrijven en meer informatie

Heeft u interesse in ee bepaalde cursus of wilt u aanvullende informatie? Neemt dan contact met ons op via: pro-u@utwente.nl.