Pro-U

Cursussen

Een cursus is een meerdaagse nascholingsactiviteit, waarbij een verdieping kan plaatsvinden op een bepaald onderwerp.

Deze cursussen kunnen plaatsvinden op de Universiteit Twente, maar ook op de locatie van de school. Deze cursussen worden gegeven door medewerkers of partners van de Universiteit Twente. Cursussen zijn voor docenten die zich willen verdiepen in een bepaald onderwerp. Dit kan in groepsverband met een team van collega’s, maar ook individuele deelname aan een cursus op de UT is een mogelijkheid.

Aanbod

Momenteel hebben we de volgende cursussen in het aanbod van Pro-U:

Cursus Arduino voor docenten

HOE WERKT EEN ARDUINO EN WAT KAN JE ER MEE IN DE KLAS?

U hebt wellicht gehoord van de Arduino en u wil zich hier verder in verdiepen? Of u hoort van uw leerlingen dat ze een Arduino gebruiken en u wil weten wat dit is en kan? Of de school wil een robotproject doen met Arduino en u mist de vaardigheid om leerlingen te helpen? Dan is deze cursus geschikt voor u.

De Arduino is een veel gebruikte microprocessor waarmee de buitenwereld bestuurd kan worden. De Arduino is goedkoop en er zijn heel veel toepassing te vinden op het internet. De manier van werken met de Arduino sluit perfect aan bij de 21st century skills, waardoor de Arduino goed in het onderwijs past.  

In deze cursus leert u, naast het programmeren van de Arduino, ook de praktische kant; welke shields zijn handig in gebruik, hoe sluit u de sensoren het eenvoudigst aan, hoe kom ik aan de onderdelen, waar vind ik informatie, etc. Maar ook de onderwijskant komt aan bod: wat kan wel en wat kan niet in de klas, voorbeelden van projecten, Scratch als programmeertaal.

In de cursus werkt de deelnemer aan een eigen eindproject. Hierdoor wordt de complete cyclus doorlopen van idee naar een werkend systeem. Hierbij komen alle aspecten van een Arduinoproject aan bod.

Opbouw cursus

De totale tijdsinvestering van de cursus Arduino is ongeveer 18 uur, waarvan 12 uur bestaan uit bijeenkomsten op donderdagmiddag van 13.00 tot 16.00 uur. Deze bijeenkomsten zijn hieronder kort toegelicht:

 1. Kennismaking: Wat is een Arduino en wat kan je er mee? In dit blok wordt de basis van de Arduino behandeld, waarmee je al de eerste (eenvoudige) systemen bouwt.
 2. Verdieping: Een verdieping van blok 1, waarin complexere sensoren gebruikt worden, inclusief het gebruik van libraries en verschillende interface protocollen. Met deze sensoren bouw je ingewikkeldere systemen. In dit blok denken we ook vast na over het eindproject.
 3. Eindproject: Je ontwerpt en bouwt een eigen systeem waarin de opgedane kennis van blok 1 en 2 worden gebruikt.
 4. Toepassing: Hier worden voorbeelden gegeven van de Arduino in de lespraktijk en denken we na over andere mogelijke toepassingen.

PRAKTISCHE INFORMATIE

De Arduino is een open-source project. Via internet zijn heel veel voorbeelden te vinden die als startpunt van je eigen project gebruikt kan worden. Tijdens de cursus zullen we je laten zien waar je die kan vinden. Tevens zullen (uit eigen ervaring) tips gegeven worden over de verkrijgbaarheid van componenten.

Elke deelnemer kan in zijn eigen tempo werken. Er zijn voldoende extra opdrachten beschikbaar om ook de snelle deelnemer te bedienen.

De University of Twente heeft Arduino Uno’s beschikbaar met standaard componenten, sensoren en een laptop. Een eigen laptop gebruiken kan ook (muv tablets). De deelnemer wordt aangemoedigd om zelf een Arduino Uno aan te schaffen.

Leerdoelen

Na de cursus kan de deelnemer:

 • zelf Arduino projecten ontwerpen en bouwen
 • zelf via internet de juiste informatie te vergaren om van een idee naar een project te gaan
 • een begin maken met het gebruik van de Arduino in de lespraktijk

Doelgroep

De cursus is bedoeld voor docenten en TOA’s uit het voortgezet onderwijs voor de vakken natuurkunde, NLT, informatica en Techniek met affiniteit met mechatronica. Kennis van elektriciteitsbegrippen als spanning, stroom, weerstand en serieschakelingen is gewenst. Programmeerervaring is een pré. Handig met het gebruik van computers en internet.

Aanmelden, kosten & meer informatie

Voor meer informatie over de cursus kunt u contact opnemen met Pro-U via pro-u@utwente.nl. U kunt zich aanmelden voor de cursus profielwerkstuk begeleiding via onderstaande link:

Cursus het profielwerkstuk

HET BEOORDELEN EN BEGELEIDEN VAN EEN PROFIELWERKSTUK EN HET KWEKEN VAN ONDERZOEKSVAARDIGHEDEN BIJ LEERLINGE

De Universiteit Twente wil samen met scholen uit het voortgezet onderwijs op zoek naar manieren om de kwaliteit van profielwerkstukken te verhogen. Dit kan door het opstellen van heldere eisen (en het nakomen van bijbehorende afspraken), het verbeteren van de PR, het opstellen van een doorlopende leerlijn, het verbeteren van de onderzoekscultuur binnen de school of het aanbieden van bijscholing voor docenten. Binnen een kleine groep docenten, afkomstig van verschillende scholen, wordt gezocht naar succesindicatoren en manieren om die binnen de VO-school te verankeren.

Opbouw cursus

Twee docenten van de Universiteit Twente en twee docenten per VO-school gaan samen een traject in met als doel om op iedere deelnemende school de kwaliteit van het profielwerkstuk te laten toenemen. Deelnemers gaan zelf aan de slag met de situatie op de eigen school en passen de opgedane kennis daar toe. Het betreft een traject verspreid over één a twee schooljaren. In het eerste jaar worden de situaties van het onderzoeksonderwijs op iedere school vastgesteld en worden verbeteringen opgesteld. Tijdens jaar 2 zullen de effecten van de plannen worden geëvalueerd en eventueel bijgesteld. De totale tijdsinvestering van het eerste jaar is 30 tot 40 uur en omvat onder andere de volgende onderdelen: 

 • Bijeenkomst 1 (november): introductie pws/onderzoeksonderwijs
 • Bijeenkomst 2 (januari): opstellen van doelen per school
 • Bijeenkomst 3 (maart): vaststellen van benodigdheden om doelen te bereiken
 • Bijeenkomst 4 (april): vaststellen van bijscholing op de deelnemende school

Jaar 2 bestaat uit het uitvoeren van het profielwerkstuk door de leerlingen waarbij de bevindingen uit jaar 1 worden geïmplementeerd. Totale tijdsinverstering in dit jaar is 20 tot 30 uur en bestaat uit o.a. onderstaande onderdelen:

 • Bijeenkomst 1 (oktober): intervisie en evaluatie
 • Bijeenkomst 2 (december): intervisie en evaluatie
 • Bijeenkomst 3 (maart): terugblik en opstellen van eindrapportage per school

De bijeenkomsten vinden plaats op de Universiteit Twente en duren 2,5 uur (14.30 – 17.00 uur). Naast deze contactmomenten blijven de UT-docenten op de achtergrond beschikbaar voor 10 uur ondersteuning per deelnemende school.

LEERDOELEN

Na de cursus…

 • verbeteren de pws-resultaten op uw school
 • wordt onderzoeksonderwijs op een herkenbare manier verankerd in het schoolcurriculum
 • bent u geïnspireerd door ervaringen van andere scholen

Doelgroep

Elke deelnemende school kan twee docenten inzetten. Het hebben van een onderzoeksachtergrond is een pré, een onderzoekende houding is een must. Het is wenselijk om twee docenten met verschillende achtergronden (bijvoorbeeld alfa, bèta, gamma) aan te melden. Er is ruimte voor 5 deelnemende VO-scholen en een totaal van 10 deelnemers.

AANMELDEN, KOSTEN EN MEER INFORMATIE

Voor twee deelnemers is de prijs in het eerste jaar € 1200. Deelname van twee personen in het tweede jaar kost in totaal € 1050,-. Voor vragen of meer informatie kunt u Pro-U mailen via pro-u@utwente.nl. 

U kunt zich aanmelden voor de cursus via onderstaande link:

Cursus Mindhacking de les

MEER BEREIKEN MET MINDER GEDOE

Soms wordt het zomaar ‘zwaar weer’ in een les. De leerlingen zijn onrustig of misschien zelfs provocerend. Veel goede leerkrachten en prachtige lessen gaan ter ziele, omdat er teveel tijd nodig is voor het bijsturen van hinderend gedrag. Een alternatief is negeren of wegsturen. Maar daar was het je allemaal niet om te doen!

De pedagogische aanpak van Mindhacking de les geeft je handvatten in het terugdringen van hinderend gedrag en hoe je dit, zonder verlies van de relatie en inhoud, kan doen. Zelfs als je flink getriggerd raakt. Door als docent anders te kijken naar wat gedrag eigenlijk is, ontstaat er een ander handelingsrepertoire. Wanneer deze blik in combinatie met het methodische gedeelte van deze aanpak wordt toegepast, heeft dat een extreem positief effect op hun inzet, initiatief en verantwoordelijkheidsgevoel, én op het contact met elkaar en de docent.

Mindhacking de Les geeft handen, voeten en impact aan reeds bestaande kennis over ontwikkelingspsychologie, gedragskunde en pedagogiek. Kijk op een andere manier naar problemen en gedrag, en zie de schat aan mogelijkheden die vrijkomt.

Leerdoelen

Na de cursus kunt u de ziens en werkwijze van Mindhacking life eenduidig en eenvoudig integreren in uw eigen klassenmanagement. Met als resultaat:

 • Gelijkwaardigheid en respect van twee kanten.
 • Focus, rust en stabiliteit tijdens de les. Zelfs als het er even 'heftig' aan toe gaat.
 • Meer tijd voor de inhoud van de les (i.p.v. handhaven)
 • Meer bereiken met minder gedoe.
 • Minder verzuim/uitval.
 • Grotere concentratie en motivatie.
 • Positief Leerklimaat

Doelgroep

Deze cursus is gericht op docenten uit het PO, VO en MBO en klassenassistenten. 

Opbouw en tijdsinvestering

De cursus bestaat uit 2 middagen van 13.30 tot 17.00 uur. In de eerste bijeenkomst wordt kennis gemaakt met de theoretische onderbouwing van de aanpak en wordt het in kleine groepjes toegepast. In de tussenliggende week kunnen de inzichten meteen 1 op 1 toegepast worden in uiteenlopende situaties in de eigen praktijk. In de tweede bijeenkomst wordt de aanpak uitgeprobeerd met behulp van een systemische interventie, waardoor de meerwaarde voor jou, de leerling en de klas gevoeld worden. 

De cursus wordt begeleid door Esmée Detmers. Zij is gespecialiseerd in werken met probleemgedrag en weerstand bij jongeren in het onderwijs.

aanmelden, kosten en meer informatie

Voor vragen of meer informatie kunt u Pro-U mailen via pro-u@utwente.nl.

U kunt zich aanmelden voor de cursus Mindhacking in de les via onderstaande link:

Cursus Getting practical

EFFECTIEF PRAKTISCH WERK BIJ DE NATUURWETENSCHAPPEN 

Bij natuurwetenschappen hoort praktisch werk, dat is duidelijk. Minder duidelijk is welke doelen het praktisch werk heeft en hoe de opbrengst gemeten wordt. Met de cursus Getting Practical leert u het praktisch werk van uw eigen vak analyseren en doelen daarvan bepalen. Door met andere vakken en verschillende collega’s naar praktisch werk te kijken ontdekt u waardoor dit meer of minder effectief is. Vervolgens gaat u aan de slag om praktisch werk te verbeteren of op een andere manier in te zetten. Ook bekijkt u de samenhang van het praktisch werk dat bij uw vak in verschillende leerjaren en bij andere natuurvakken gegeven wordt. Met de hulpmiddelen die in de training ingezet worden kunt u een effectieve en samenhangende leerlijn van het praktische werk samenstellen.

Opbouw cursus

De tijdsinvestering van de cursus is 12 uur. Dit omvat drie bijeenkomsten en tijd om het geleerde op school uit te proberen en uit te werken.  

Leerdoelen

Na de cursus…

 • kunt u de doelen van uw praktisch werk vaststellen en evalueren
 • praktisch werk opnieuw ontwerpen volgens heldere criteria
 • de effectiviteit van praktisch werk vaststellen en verbeteren
 • een samenhangende leerlijn voor praktische vaardigheden ontwerpen

Doelgroep

Docenten en TOA's van de natuurwetenschappen (betavakken) met enige ervaring met het geven van praktisch werk. De cursus kan zowel individueel op de UT worden gevolgd als op de eigen school voor een groter betateam.

AANMELDEN, KOSTEN & MEER INFORMATIE

Voor meer informatie over de cursus kunt u contact opnemen met Pro-U via pro-u@utwente.nl. U kunt zich aanmelden voor de cursus profielwerkstuk begeleiding via onderstaande link:

Cursus Data-analyse

De cursus data-analyse is interessant voor docenten, schoolleiders en kwaliteitszorgmedewerkers (VO) die basisvaardigheden willen ontwikkelen in beschrijvende kwantitatieve analyse (bijv. m.b.t. toetscijfers en vragenlijsten), maar ook in de analyse van kwalitatieve data (bijv. m.b.t. interviews met leerlingen).

Datagebruik voor onderwijsverbetering begint niet bij data, maar bij een probleem of een vraag. Het kader waarbinnen we data-analyse behandelen is daarom de Datateam® methode. Dit is een concrete aanpak voor het gebruik van data voor onderwijsverbetering.

Opbouw cursus

De totale tijdsinvestering van de cursus is ongeveer 6 uur. Dit omvat twee dagdelen waarin o.a. onderstaande onderdelen aan bod komen:

 • Kernbegrippen in kwantitatieve beschrijvende data-analyse, zoals: gemiddelde, mediaan, modus, standaarddeviatie, percentage.
 • Manieren van dataweergave zoals in tabellen en grafieken.
 • Werken met Excel om beschrijvende data weer te geven en te analyseren.
 • Data kunnen interpreteren.
 • Kwalitatieve data-analyse, zoals interviews coderen, betekenisvol samenvatten en interpreteren.
 • De validiteit en betrouwbaarheid van de verzamelde data kunnen beoordelen.

Leerdoelen

Na de cursus…

 • Heeft de deelnemer een overzicht van de belangrijkste begrippen in kwantitatieve beschrijvende data-analyse en kwalitatieve analyse
 • Is de deelnemer in staat om Excel te gebruiken voor beschrijvende data-analyse, inclusief eenvoudige tabellen en grafieken hiervoor
 • Heeft de deelnemer inzicht in de basis van het uitvoeren van kwalitatieve data-analyse, zoals interviewgegevens
 • Kan de deelnemer de criteria voor kwaliteit van de data toepassen

Doelgroep

Deze cursus is interessant voor docenten, schoolleiders en (beginnende) kwaliteitszorgmedewerkers. Er is geen voorkennis vereist, maar voorkennis van de workshop Datateam® methode is een pré.

Planning, AANMELDEN & KOSTEN 

De cursus zal plaatsvinden op onderstaande momenten:

 • Woensdagmiddag 6 maart 2019 van 15.00 tot 18.00 uur
 • Woensdagmiddag 20 maart 2019 van 15.00 tot 18.00 uur

Voor meer informatie over de cursus kunt u contact opnemen met Pro-U via pro-u@utwente.nl. U kunt zich tot uiterlijk 1 februari aanmelden voor de cursus data-analyse via onderstaande link:

Inschrijven en meer informatie

Aanmelden voor een cursus kan vanaf september 2018. Bij grote interesse vanuit één school kan een cursus op locatie van de school plaatsvinden. Hiervoor wordt dan een aparte offerte gemaakt. Wilt u aanvullende informatie? Neemt dan contact met ons op via: pro-u@utwente.nl. Wil u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen? Schrijf u in voor de nieuwsbrief.