9.45 uur: Keynote 

Joost Kok Prof. Dr.
Hoogleraar Informatica & decaan Faculteit Elektrotechniek, Wiskunde en Informatica.

Joost Kok is hoogleraar Informatica (Applied Data Science) bij de Universiteit Twente en hij is de decaan van de Faculteit Elektrotechniek, Wiskunde en Informatica. Hij heeft een grote betrokkenheid bij het onderwijs – zo was hij voorzitter van de universitaire ICT en Onderwijs commissie, lid van de CROHO (Collegiale Raad voor Onderzoek naar het Hoger Onderwijs) en naast hoogleraar Informatica was hij ook hoogleraar Geneeskunde bij de Universiteit Leiden.  

Gebruik van data in en rond het onderwijs

Tijdens deze presentatie laat Joost Kok een breed palet zien van data-gebaseerde projecten in het onderwijs – van peuter tot student, inclusief het project dat uitgeroepen is tot het slimste project van Nederland. De rode draad is het gebruik van verschillende soorten data binnen en buiten de fysieke leeromgeving. Het doel is om een beter inzicht te krijgen in de studievorderingen, maar ook in het gedrag van scholieren en hoe er gebruik gemaakt wordt van ruimtes binnen een school.

13.15 uur: Keynote

Trynke Keuning & Marieke van Geel Dr.
Postdoctoraal onderzoekers

 'Keuning & Van Geel' werken al lang intensief samen. Ze promoveerden in 2016 gezamenlijk op Focus, het grootste schoolverbeteringsproject dat ooit in NL is uitgevoerd: een grootschalig onderzoek naar de effecten van een professionaliseringsinterventie  op de resultaten van leerlingen. Momenteel werken ze samen in het MATCH-project, een samenwerking tussen de Universiteit Twente en de Universiteit Maastricht, waarbij de leraarvaardigheid ’differentiëren’ in kaart is gebracht en ook een training is ontwikkeld om deze vaardigheid te verbeteren. In hun onderzoek vinden Keuning & Van Geel het belangrijk de onderwijspraktijk als startpunt te nemen. 

Differentiëren ontrafeld: vijf principes voor het optimaal omgaan met verschillen tussen leerlingen in de klas

Van PO, VO tot MBO, van traditionele school tot scholen die streven naar gepersonaliseerd onderwijs en van kennisvak tot practicum, leraren hebben altijd te maken met verschillen tussen leerlingen. Hoewel contexten op het   oog nogal verschillen, komen de kennis en vaardigheden van docenten die werkelijk tegemoet komen aan verschillen tussen hun leerlingen sterk overeen. In hun keynote zullen Trynke en Marieke aan de hand van aansprekende voorbeelden de resultaten van hun onderzoeken presenteren, waarbij vijf principes voor differentiëren centraal staan.