Hieronder vindt u het programma van Twents Meesterschap 2019. 

9:00 uur

Ontvangst met koffie & thee 

Foyer gebouw de Waaier, Universiteit Twente

9.30 uur

Opening

9.45 uur

Keynote: Gebruik van data in en rond het onderwijs 

Prof. dr. Joost Kok


Tijdens deze presentatie laat Joost Kok een breed palet zien van data-gebaseerde projecten in het onderwijs – van peuter tot student, inclusief het project dat uitgeroepen is tot het slimste project van Nederland. De rode draad is het gebruik van verschillende soorten data binnen en buiten de fysieke leeromgeving. Het doel is om een beter inzicht te krijgen in de studievorderingen, maar ook in het gedrag van scholieren en hoe er gebruik gemaakt wordt van ruimtes binnen een school.

10.30 uur

Pauze

10.50 uur

Workshopronde 1

Bekijk de lijst met workshops


12.30 uur

Lunch

13.15 uur

Keynote: Differentiëren ontrafeld: vijf principes voor het optimaal omgaan met verschillen tussen leerlingen in de klas

Dr. Trynke Keuning en Dr. Marieke van Geel


Van PO, VO tot MBO, van traditionele school tot scholen die streven naar gepersonaliseerd onderwijs en van kennisvak tot practicum, leraren hebben altijd te maken met verschillen tussen leerlingen. Hoewel contexten op het   oog nogal verschillen, komen de kennis en vaardigheden van docenten die werkelijk tegemoet komen aan verschillen tussen hun leerlingen sterk overeen. In hun keynote zullen Trynke en Marieke aan de hand van aansprekende voorbeelden de resultaten van hun onderzoeken presenteren, waarbij vijf principes voor differentiëren centraal staan.


14.00 uur

Workshopronde 2

Bekijk de lijst met workshops.

15.45 uur

Borrel