Pro-U Workshop Als waarden botsen Voor docenten

Over discriminatie en uitsluiting op school

Op school komt het maar al te vaak voor dat er in de klas en op het schoolplein meningen worden verkondigd die discriminerend zijn. Zowel naar afkomst, kleur, gender als naar religie. Wat doe je als leerkracht? Zeg je er wat van of kijk je weg? En als je je uitspreekt om schelden, uitsluiting, opruiing of discriminatie te voorkomen, word je dan gesteund door je collega’s? En door het beleid van de school? En de ouders niet te vergeten. Of is bijna iedereen verlegen met de situatie?

Als het gaat om het vraagstuk van integratie komt het er steeds meer op aan dat we aangeven waar we voor staan. Welke waarden we als school ondersteunen en welke niet. Ook is het belangrijk om te weten waarom we vaak geen idee meer hebben om welke waarden het gaat. Laat staan dat we weten hoe we daar in de concrete situatie in de klas of op het schoolplein vorm en inhoud aan kunnen geven. Zelfs niet op die momenten waarop het aankomt: wanneer discriminatie onder leerlingen plaats vindt voor onze ogen.

Deze workshop wordt aangeboden door Drs. Corrie Haverkort: filosoof, docent en trainer. Zij is gespecialiseerd in de ethiek van het samengestelde gezin en auteur van verschillende boeken en artikelen over dit thema. Momenteel is zij werkzaam bij Popelier Opleidingen en traint professionals op het gebied van morele vraagstukken in het samengestelde gezin. Verder verzorgt zij lezingen en filosofiecursussen.

Leerdoelen

Na de workshop...

  • heeft u zicht op de betekenis van verschillende waarden als: vrijheid van meningsuiting, vrijheid van godsdienst, tolerantie, gelijkheid en respect vertaald naar vier hedendaagse waarden: Recht op geluk. Zicht op Redelijkheid. Verlangen naar eerbied. Bieden van perspectief en hoop. Deze waarden worden vertaald naar de praktijk op school zodanig dat leerlingen en leerkrachten zich zullen herkennen en zich erkend weten.
  • heeft u zicht op het hedendaagse verschijnsel van morele verlegenheid: Hoe het komt dat we ons lange tijd niet meer durfden uitspreken over waarden en welke negatieve gevolgen dit heeft gehad, of nog steeds heeft.
  • Heeft u handvatten ontvangen om in de school een plan van aanpak te ontwikkelen als het gaat om leerlingen uit verschillende gezinsculturen waardoor onderlinge waarden zo gemakkelijk kunnen botsen.

DATA, AANMELDEN EN KOSTEN

De workshop vindt plaats op maandag 1 april 2019 van 15.00-18.00 uur op de University of Twente. Deelname kost € 95,- per persoon. De aanmelddeadline voor deze workshop is verstreken, u kunt zich niet meer aanmelden voor deze workshop.

Voor vragen kunt u contact opnemen met pro-u@utwente.nl. U kunt op de hoogte blijven van de ontwikkelingen door u in te schrijven voor de nieuwsbrief.