Pro-U Cursus Het profielwerkstuk Voor docenten

HET BEOORDELEN EN BEGELEIDEN VAN EEN PROFIELWERKSTUK EN HET KWEKEN VAN ONDERZOEKSVAARDIGHEDEN BIJ LEERLINGEN

De Universiteit Twente wil samen met scholen uit het voortgezet onderwijs op zoek naar manieren om de kwaliteit van profielwerkstukken te verhogen. Dit kan door het opstellen van heldere eisen (en het nakomen van bijbehorende afspraken), het verbeteren van de PR, het opstellen van een doorlopende leerlijn, het verbeteren van de onderzoekscultuur binnen de school of het aanbieden van bijscholing voor docenten. Binnen een kleine groep docenten, afkomstig van verschillende scholen, wordt gezocht naar succesindicatoren en manieren om die binnen de VO-school te verankeren.

OPBOUW CURSUS

Twee docenten van de Universiteit Twente en twee docenten per VO-school gaan samen een traject in met als doel om op iedere deelnemende school de kwaliteit van het profielwerkstuk te laten toenemen. Deelnemers gaan zelf aan de slag met de situatie op de eigen school en passen de opgedane kennis daar toe. Het betreft een traject verspreid over één a twee schooljaren. In het eerste jaar worden de situaties van het onderzoeksonderwijs op iedere school vastgesteld en worden verbeteringen opgesteld. Tijdens jaar 2 zullen de effecten van de plannen worden geëvalueerd en eventueel bijgesteld. De totale tijdsinvestering van het eerste jaar is 30 tot 40 uur en omvat onder andere de volgende onderdelen: 

 • Bijeenkomst 1: introductie pws/onderzoeksonderwijs
 • Bijeenkomst 2: opstellen van doelen per school
 • Bijeenkomst 3: vaststellen van benodigdheden om doelen te bereiken
 • Bijeenkomst 4: vaststellen van bijscholing op de deelnemende school

Jaar 2 bestaat uit het uitvoeren van het profielwerkstuk door de leerlingen waarbij de bevindingen uit jaar 1 worden geïmplementeerd. Totale tijdsinverstering in dit jaar is 20 tot 30 uur en bestaat uit o.a. onderstaande onderdelen:

 • Bijeenkomst 1 (oktober): intervisie en evaluatie
 • Bijeenkomst 2 (december): intervisie en evaluatie
 • Bijeenkomst 3 (maart): terugblik en opstellen van eindrapportage per school

Naast deze contactmomenten blijven de UT-docenten op de achtergrond beschikbaar voor 10 uur ondersteuning per deelnemende school. De cursus en ondersteuning wordt aangeboden door Marcel Bijman en Hannie Lensink, medewerkers van de Universiteit Twente.

LEERDOELEN

Na de cursus…

 • verbeteren de pws-resultaten op uw school
 • wordt onderzoeksonderwijs op een herkenbare manier verankerd in het schoolcurriculum
 • bent u geïnspireerd door ervaringen van andere scholen

DOELGROEP

Elke deelnemende school kan twee docenten inzetten. Het hebben van een onderzoeksachtergrond is een pré, een onderzoekende houding is een must. Het is wenselijk om twee docenten met verschillende achtergronden (bijvoorbeeld alfa, bèta, gamma) aan te melden. 

PLANNING, AANMELDEN & KOSTEN 

De cursus zal plaatsvinden op de campus van de University of Twente op onderstaande momenten:

 • Donderdag 22 november 2018 van 15.00 tot 18.00 uur
 • Donderdag 14 maart 2019 van 15.00 tot 18.00 uur 
 • Donderdag 28 maart 2019 van 15.00 tot 18.00 uur
 • Donderdag 11 april 2019 van 15.00 tot 18.00 uur 

Per school kunnen twee personen deelnemen aan de cursus. Deelname aan het eerste jaar kost € 1.100,- voor twee personen. Indien uw school ook graag het tweede jaar deelneemt, kost dit € 900,- voor beide deelnemers samen. De aanmelddeadline voor deze cursus is verstreken, u kunt zich niet meer inschrijven voor deze cursus.  

Voor vragen kunt u contact opnemen met pro-u@utwente.nl. U kunt op de hoogte blijven van de ontwikkelingen door u in te schrijven voor de nieuwsbrief.