Pro-U Workshop Meten leskwaliteit Voor docenten

LESKWALITEIT METEN BINNEN DE EIGEN SCHOOL

Er zijn diverse redenen te bedenken waarom leraren en scholen leskwaliteit in kaart willen brengen. Dit kun je op verschillende manieren doen: op basis van toetsresultaten, met behulp van lesobservaties, zelfevaluaties en door het bevragen van leerlingen. Het bepalen van leskwaliteit is echter allesbehalve gemakkelijk.

In deze workshop wordt daarom ingegaan op de diverse methoden voor het meten van leskwaliteit en de voor- en nadelen van elke methode. Ook komen de voorwaarden voor optimaal gebruik aan bod. Theoretische achtergrondinformatie wordt gecombineerd met het zelf gebruiken van de diverse methoden voor het beoordelen van lesfragmenten.

Als deelnemer van de workshop krijg je een raamwerk aangeboden waarmee je kan beoordelen in hoeverre een bepaald instrument geschikt is voor gebruik in jouw eigen onderwijspraktijk. 

LEERDOELEN

Na deze workshop kun je bewust beslissen op welke wijze en met behulp van welke methoden en instrumenten je de kwaliteit van de lessen binnen jouw school in kaart wil brengen. 

VOORKENNIS

Deze workshop is toegankelijk voor iedereen met interesse in het meten van de leskwaliteit.

DATA, AANMELDEN EN KOSTEN

De workshop vindt plaats op maandag 1 april 2019 van 15.00-18.00 uur op de University of Twente. Deelname kost € 95,- per persoon. De aanmelddeadline voor deze workshop is verstreken, u kunt zich niet meer aanmelden voor deze workshop.

Voor vragen kunt u contact opnemen met pro-u@utwente.nl. U kunt op de hoogte blijven van de ontwikkelingen door u in te schrijven voor de nieuwsbrief.