Zie Adviseren

Verandertrajecten

Verandertrajecten binnen scholen worden op maat bepaald en uitgevoerd. In zulke trajecten zoeken we naar win-win activiteiten waarvan zowel de school als Pro-U profiteert.

Net als bij alle andere onderdelen van het Pro-U aanbod zijn verandertrajecten: (1) een antwoord op een duidelijke praktijkbehoefte, (2) gebaseerd op wetenschappelijke inzichten. In alle projecten wordt in overleg een focus gekozen en een gezamenlijk doel bepaald. Alle verandertrajecten omvatten activiteiten gericht op de analyse, het ontwerp en de evaluatie van een innovatie. Hoeveel tijd aan elke taak besteed wordt hangt van de situatie af.

Werkwijze

Verandertrajecten hebben de kenmerken van academische werkplaatsen, scholen kunnen kiezen uit twee varianten: een leergemeenschap, of een klinisch partnerschap. Bij een leergemeenschap zijn de scholen leidend en biedt Pro-U ondersteuning, bijvoorbeeld door te adviseren, door gereedschappen aan te leveren, of door kennis te delen. Bij een klinisch partnerschap, neemt Pro-U de leiding en ook de verantwoordelijkheid voor de coördinatie, echter altijd in overleg met de scholen. In beide gevallen worden de focus, het doel en de planning van het verandertraject in overleg bepaald. Op basis van een intakegesprek wordt voor u op maat een offerte opgesteld.

Contact

Heeft u interesse in een intakegesprek of bent u op zoek naar meer informatie? Neem contact op met Pro-U door een mail te sturen naar pro-u@utwente.nl of neem direct contact op met prof. dr. Susan McKenney.