Zie Assessmentcentrum

Zij-instroom vo assesment

U heeft een afgeronde hbo of wo opleiding in een verwant vakgebied en relevante werkervaring buiten het onderwijs. Vanuit uw huidige functie wilt u graag de overstap maken naar een carrière als docent in het voortgezet onderwijs (vo) of middelbaar beroepsonderwijs (mbo). Wilt u weten of u geschikt bent voor dit beroep, en welke aanvullende scholing u nodig heeft om uw lesbevoegdheid te kunnen halen? Dan is het assessment zij-instroom vo geschikt voor u.

Resultaat assessment zij-instroom vo

U ontvangt een ervaringscertificaat (EVC) en indien van toepassing een geschiktheidsverklaring (bestaande uit: niet geschikt, geschikt, geschikt mits er een opleiding wordt gevolgd, of volledig geschikt). Hiermee kunt u een leerovereenkomst op maat aanvragen bij een lerarenopleiding.

Werkwijze assessment zij-instroom vo

Assessments zijn altijd maatwerk, want elke vraag komt van een andere kandidaat met andere doelen en achtergronden. Daarom wordt gestart met een kennismakingsgesprek met de assessoren, waarin onder andere wordt uitgelegd wat de procedure is en wat er van u wordt verwacht. Op basis van het kennismakingsgesprek krijgt u het advies om al dan niet deel te nemen aan het assessment. Als u het assessment vervolgt, doorloopt u de overige assessmentonderdelen: eventueel een persoonlijkheids- en een capaciteitentest, een portfolio, een observatie van een praktijksituatie en een criterium gericht interview. Deze onderdelen zijn hieronder kort toegelicht. Hulpmiddelen zijn te vinden in de downloads, onderaan deze pagina.

In het portfolio geeft u een overzicht van uw relevante diploma’s, een onderbouwing van uw motivatie voor het beroep van docent en een beschrijving en beoordeling van uw eerder verworven competenties (EVC’s) die relevant zijn voor een docent in het vo of mbo.

Voor het uitvoeren van een praktijksituatie wordt u vervolgens gevraagd schriftelijk een les voor te bereiden, deze aan te bieden aan een schoolklas en vervolgens te reflecteren op de gebeurtenissen in de les. De assessoren ontvangen vooraf uw schriftelijke voorbereiding, observeren de les en ontvangen uw schriftelijke reflectie.  

Afsluitend worden in het criterium gericht interview de gegevens uit het portfolio en de praktijksituatie aangevuld en verduidelijkt. De assessoren gaan vooral in op zaken die tot dan toe niet voldoende belicht zijn.

De assessoren leggen hun bevindingen vast in een schriftelijke rapportage. Dit rapport wordt in concept aan u voorgelegd. Na goedkeuring wordt het rapport definitief.

Tijdsinvestering en kosten

De onderdelen kennismakingsgesprek, portfolio, observeren van praktijksituatie en het criterium gericht interview duren respectievelijk 1, 8, 5 en 2 uur. Vanaf het moment dat het portfolio is ingeleverd is de doorlooptijd ongeveer 2 maanden. Het assessment kan het hele jaar worden afgenomen. De kosten voor het assessment zij-instroom vo zijn €2000,-. Meer informatie over subsidies is te vinden in de downloads onderaan deze pagina.

Aanmelden en meer informatie

Het aanvragen van een assessment doet u middels het aanvraagformulier. Dit wordt veelal gedaan de leidinggevende, maar ook een bemiddelingsbureau of uitkeringsinstantie kan een assessment aanvragen indien er een overeenkomst is met een organisatie voor vo of mbo waarin werkend leren mogelijk wordt gemaakt. Bij vragen kunt u contact opnemen met Jan ZonjeePaula Krupers-Achterberg of Pro-U.