Zie Assessmentcentrum

Toelatingsassessment

Als u graag een tweede- of eerstegraads lesbevoegdheid wilt halen, maar u bent niet in het bezit van een afgeronde relevante vooropleiding, dan is een toelatingsassessment een handig middel om in kaart te brengen of u op grond van eerder verworven toelaatbaar bent tot cursorisch onderwijs in een lerarenopleiding en daarmee  in staat gesteld wordt uw bevoegdheid te halen. Uw toelaatbaarheid voor cursorisch onderwijs aan een lerarenopleiding zoals die van de betawetenschappen en mens- en maatschappijwetenschappen aan de UT en Saxion Next wordt bepaald, tevens brengen we advies uit voor een opleidingsprogramma.

RESULTAAT toelatingsASSESSMENT

Na afloop van het assessment ontvangt u een geschiktheidsverklaring en een ervaringscertificaat. Hiermee kunt u toegelaten worden tot cursorisch onderwijs aan een lerarenopleiding. Op basis van het certificaat wordt gekeken of u de opleiding versneld kunt doorlopen.

Werkwijze TOELATINGSASSESSMENT

Assessments zijn altijd maatwerk, want elke vraag komt van een andere kandidaat met andere doelen en achtergronden. Daarom wordt gestart met een kennismakingsgesprek met de assessoren, waarin onder andere wordt uitgelegd wat de procedure is en wat er van u wordt verwacht. Ter voorbereiding op dit kennismakingsgesprek levert het eerste deel van uw portfolio aan. Na het kennismakingsgesprek krijgt u het advies om al dan niet deel te nemen aan het assessment. Als u het assessment vervolgt, doorloopt u de overige assessmentonderdelen. De assessmentonderdelen betreffen: een portfolio, (eventuele) capaciteiten- en persoonlijkheidstest, uw vakkennis wordt getoetst en een criterium gericht interview wordt gehouden. Deze onderdelen zijn hieronder kort toegelicht. Hulpmiddelen zijn te vinden in de downloads, onderaan deze pagina.

In het portfolio geeft u in deel 1 uw persoonsgegevens en een overzicht van uw relevante diploma’s en werkervaring. Deel 2 bestaat uit een onderbouwing van uw motivatie voor het beroep, het vak, de doelgroep en het studeren, en een beschrijving van uw relevante bekwaamheden die in eerdere opleiding en/of werksituatie zijn verworven (EVC’s).

Afhankelijk van uw specifieke situatie vult u vervolgens een persoonlijkheids- en capaciteitentest in, welke een inschatting maken van uw persoonlijkheid, werkniveau en denkniveau. Tevens wordt de wijze van vaktoetsing bepaald.

Afsluitend, worden in het criterium gericht interview de gegevens uit de hierboven beschreven onderdelen gecombineerd. De assessoren gaan vooral in op zaken die tot dan toe niet voldoende belicht zijn.

De assessoren schrijven een conceptrapportage waarin de waardering voor de geschiktheid en de erkende competenties wordt beschreven. Na uw terugkoppeling wordt de rapportage definitief.

tijdsinvestering en kosten

De tijdsinvestering is afhankelijk van uw persoonlijke omstandigheden en de inrichting van het assessment. U kunt uitgaan van een gemiddelde tijdsinvestering van 80 uur in totaal. Vanaf het moment dat u het portfolio heeft ingeleverd is het assessment in vier maanden tijd afgerond. Het assessment wordt eens per twee jaar afgenomen in februari tot mei en het vindt plaats op de Universiteit Twente. Het assessment kost € 1500. Mocht u afzien van het assessment na het kennismakingsgesprek, dan krijgt u 80% van het bedrag terug.

aanmelden EN meer informatie

U kan een toelatingsassessment voor uzelf aanvragen middels het aanvraagformulier. Bij vragen kunt u contact opnemen met Jan ZonjeePaula Krupers-Achterberg of Pro-U.